L’Ajuntament i el sector de l’habitatge social i cooperatiu signen el conveni per ampliar el parc públic protegit amb 1.000 nous pisos : Servei de Premsa

L’Ajuntament i el sector de l’habitatge social i cooperatiu signen el conveni per ampliar el parc públic protegit amb 1.000 nous pisos

27/11/2020



Temps estimat de lectura: 3 minuts

El Plenari aprova per majoria absoluta el conveni pel qual se cedeix sòl i edificis a rehabilitar municipals a promotors socials i cooperatives d’habitatge per la construcció d’habitatge en règim de lloguer i de cohabitatge

L’acord garanteix la titularitat pública del sòl i permetrà una major agilitat en grans rehabilitacions d’edificis públics i la construcció de nous pisos

Han signat el conveni l’Associació de Gestors d’Habitatge Social, la Federació de Cooperatives d’Habitatge, la Xarxa d’Economia Social i Solidària i Cohabitac, Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per majoria absoluta el conveni amb el sector de l’habitatge social i cooperatiu per ampliar el parc públic protegit amb 1.000 nous pisos. Amb aquesta nova via, el Consistori cedirà l’ús de solars i edificis a rehabilitar municipals perquè sigui el sector qui proposi els projectes que desenvoluparan fundacions de l’habitatge social i cooperatives d’habitatge, tot entitats sense ànim de lucre. La iniciativa s’ha tirat endavant amb els vots favorables dels grups del Govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, i de Junts per Catalunya, i l’abstenció de la resta de grups municipals. Un cop acabat el Plenari, s’ha dut a terme la signatura, amb l’Associació de Gestors d’Habitatge Social, la Federació de Cooperatives d’Habitatge, la Xarxa d’Economia Social i Solidària, i Cohabitac, Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social.

 

 

 

El conveni estableix la cessió per part de l’Ajuntament de solars i edificis a rehabilitar municipals, garantint sempre la titularitat pública del sòl, i els mecanismes perquè acabin sent cooperatives d’habitatge i fundacions d’habitatge social les que tirin endavant els projectes. D’entrada, se cediran 15 solars i edificis, que significaran 419 pisos, que s’aniran ampliant progressivament fins a arribar al total de 1.000 habitatges. D’aquest total, el 60% seran de lloguer assequible i el 40%, de cohabitatge.

Els mecanismes establerts consisteixen amb la constitució de dues taules, una per a les promocions de lloguer i l’altra per al cohabitatge. Cohabitac i la Federació de Cooperatives d’Habitatge formaran la primera taula per tal de rebre i proposar el millor projecte de promoció de lloguer per a cada solar o edifici, mentre que la mateixa Federació de Cooperatives i la Xarxa d’Economia Social i Solidària formaran la taula que farà el mateix per a les propostes de cohabitatge. Una comissió mixta formada per l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà la majoria, i l’Associació de Gestors de l’Habitatge Social (GHS) serà l’encarregada de validar o no les propostes. Els membres designats per GHS en aquesta comissió no podran ser part interessada en l’adjudicació que es tracti, i l’assignació de solar o edifici final es farà sempre per part de l’Ajuntament.

Les propostes que elevin les respectives taules hauran de complir els criteris següents:

 

Més informació sobre el conveni, i la llista de solars i edificis municipals que se cedeixen:

Nota de premsa 16/11/2020: “L’Ajuntament s’alia amb promotors socials i cooperatius per agilitar l’ampliació del parc públic protegit amb 1.000 nous habitatges”





Paraules clau

habitatge/