L’Ajuntament crea un servei específic per atendre els usuaris afectats per avaries en la xarxa de subministrament elèctric : Servei de Premsa

L’Ajuntament crea un servei específic per atendre els usuaris afectats per avaries en la xarxa de subministrament elèctric

28/01/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

S’ha habilitat un equip tècnic especific i s’ha obert una línia directa d’atenció a les persones afectades per avaries en el subministrament elèctric a través del telèfon 93.402.75.94 i l’adreça de correu consum@bcn.cat

L’objectiu és facilitar l’assessorament i l’acompanyament perquè els ciutadans i ciutadanes afectats sàpiguen com i quan han de presentar les reclamacions perquè les empreses hagin de donar resposta satisfactòria a la demanda.

Des d’aquesta setmana, l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (l’OMIC), ha posat en marxa un servei específic per atendre les persones afectades per talls de subministrament elèctric provocats per avaries en la xarxa. El consistori ha posat en marxa un protocol específic davant els casos continuats d’usuaris individuals i comunitats senceres que pateixen talls de subministrament en els darrers mesos, en alguns barris de manera recurrent.

Per facilitar l’accés dels usuaris al nou servei, s’ha habilitat una línia telefònica específica per a incidències en el subministrament elèctric, la 93.402.75.94, que serà atesa entre les 9h i les 14h. Fora d’aquest horari, es podrà deixar un missatge en aquest mateix telèfon amb les dades de contacte de la persona afectada o bé enviar un correu a consum@bcn.cat, i seran els tècnics de l’OMIC els que es posaran en contacte amb la persona per fer-li l’acompanyament a l’hora de reclamar.

L’objectiu és facilitar l’assessorament i l’acompanyament perquè els ciutadans i ciutadanes afectats tinguin clar com i quan han de presentar les reclamacions, de manera que l’empresa elèctrica hagi de donar resposta satisfactòria a la demanda. La informació que les empreses faciliten per fer una reclamació efectiva no és fàcil de trobar en els seus canals de comunicació. Per això el nou servei municipal té també com a funció facilitar als afectats informació clara i precisa, i a la vegada, acompanyar-los durant tot el procés de presentació de la queixa. En el cas de reclamacions col·lectives, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor requerirà a les empreses elèctriques perquè donin resposta als col·lectius i plataformes i interlocutin amb ells.

Quan les empreses no hagin donat resposta als afectats o no ho hagin fet de manera satisfactòria en el període d’un mes (període establert per la normativa) el nou servei s’encarregarà d’iniciar el procediment de mediació en Consum i requerir a les empreses subministradores d’electricitat perquè donin resposta.

El nou servei està dirigit tant a la ciutadania en general, com a persones autònomes, pimes i microempreses que hagin patit els talls de subministrament elèctric a causa de les avaries de la  xarxa d’aquestes últimes setmanes. Aquestes reclamacions poden ser tant per demanar que no cobrin als usuaris les hores i dies del servei que no s’han prestat, com pel dret a que l’empresa restableixi a l’usuari els danys soferts pel tall de subministrament. En el cas de consultes o reclamacions d’altres incidències que no siguin talls de subministrament per avaries (com poden ser lectura comptador, facturació o canvi companyia), l’OMIC continua atenent i assessorant els usuaris pels canals habituals, ja sigui trucant al 010, a través del web de l’OMIC https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca i de forma presnecial amb cita prèvia.

En cas de tall de subministrament de llums a llars vulnerables amb dificultats econòmiques seran els Punts d’Assessorament Energètic  (https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/drets-energetics), els que continuaran oferint l’assessorament i acompanyament que venen fent des de la seva creació al 2017.

Davant els talls de subministrament elèctric, que han coincidit amb les setmanes més fredes de l’hivern, l’Ajuntament de Barcelona ha obert diferents vies per acompanyar a la ciutadania i conèixer l’abast de les incidències. A més del servei específic per a persones afectades, el consistori continua avançant amb les reunions previstes tant amb la Generalitat com amb Endesa per fer el seguiment de les incidències, accelerar la resolució i conèixer els plans d’inversió en la xarxa elèctrica de la ciutat.

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores és un servei públic de Consum de l’Ajuntament de Barcelona. Segons el Codi de consum de Catalunya, és el servei que du a terme tasques d’informació, orientació i assessorament a les persones consumidores. Entre d’altres funcions, és la responsable de rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores a banda d’informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre els seus drets i deures.

Paraules clau

avaries en la xarxa de subministrament elèctric/ omic/