L’Ajuntament presenta una guia per prevenir, detectar i acompanyar als joves en situació de soledat : Servei de Premsa

L’Ajuntament presenta una guia per prevenir, detectar i acompanyar als joves en situació de soledat

06/10/2021

El document està adreçat als i les professionals que treballen amb adolescents i joves amb la voluntat d’esdevenir una eina pràctica i accessible per a la consulta i l’orientació pel que fa a les situacions de soledat d’aquest col·lectiu

Emmarcada dins de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, vol oferir orientacions pràctiques per promoure i crear nous vincles que permetin pal·liar la soledat en els períodes de transició vital dels i les més joves

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui la “Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situacions de soledat”, un recurs adreçat a tots els i les professionals que treballen amb adolescents i joves amb la finalitat d’esdevenir un material útil per a la consulta i l’orientació específica pel que fa a situacions de soledat o aïllament social en aquest col·lectiu.

El document ha estat elaborat amb la col·laboració del Grup Liberi de Recerca en Infància, Joventut i Comunitat de la Universitat de Girona i amb les aportacions de professionals del sector a partir de la jornada “Ens posem les ulleres: la soledat també va de joves”, celebrada al desembre de 2020, i es presenta amb la voluntat d’esdevenir un recurs accessible i compartit entre els i les professionals del treball amb persones adolescents i joves, de manera que sigui fàcil accedir-hi, cercar pautes, orientacions o recursos d’utilitat. D’altra banda, també pretén convertir-se en una eina dinàmica, de manera que pugui actualitzar-se i completar-se a partir de l’avenç d’estratègies o recursos que s’atenguin en la pràctica d’aquestes situacions.

La guia s’emmarca dins de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 i dona resposta a un dels seus objectius: dotar d’eines a professionals per facilitar la detecció, prevenció i intervenció en casos de soledat, especialment pel que fa a la intervenció en escenaris de transició vital que impliquen un major nivell de risc en relació amb la soledat, com és el cas dels i les més joves.

El regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha destacat que aquesta guia “és una primera pedra per donar resposta al fenomen de la soledat entre la joventut, ja que malgrat pugui arribar a ser contra intuïtiu, és en aquesta franja on trobem un dels grups poblacional amb més sentiment de soledat”. “Aquesta guia va adreçada a professionals que treballen directament amb joves, oferint eines per la detecció i acompanyament d’aquelles persones joves que pateixen soledat, incentivant els vincles i les relacions socials”, ha afegit. Per acabar, Riera ha remarcat que l’objectiu de l’Estratègia municipal contra la soledat és “que aquest sentiment no desitjat deixi de ser un tema desconegut i estigmatitzat.”

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, que, a més, s’ha vist incrementat arran de la pandèmia. El sentiment de soledat és un fenomen que pot afectar al llarg del cicle de vida a persones de qualsevol edat. És més, les dades de l’Enquesta Òmnibus, realitzada l’any 2020, assenyalen que els i les joves de Barcelona, d’entre 16 i 24 anys, són la franja d’edat més afectada per aquest sentiment: un 26,5% afirmava sentir-se sol o sola sovint o a vegades, seguits de les persones adultes d’entre 35 i 44 anys (20,7%) i de les persones grans de més de 65 anys (18,7%).

Segons les dades extretes de l’Enquesta de la Joventut a Barcelona 2020, la naturalesa de la soledat en adolescents i joves està vinculada a experiències de frustració i incerteses en la transició cap a l’etapa adulta. L’emancipació, la seguretat econòmica i laboral, i tenir una parella estable són elements que protegeixen del sentiment de soledat. Per aquest motiu, tenint en compte que el propi concepte de soledat està estretament vinculat a les relacions socials que cada persona estableix, les orientacions que ofereix la guia tenen a veure tant amb accions que afecten la persona adolescent o jove en concret, com a les persones properes al seu entorn i al context on es produeixen aquestes relacions.

Les orientacions del recurs s’organitzen en quatre àmbits: el de la mateixa persona jove, l’àmbit de la xarxa de convivència, el de la xarxa de relacions quotidianes de proximitat i, en l’àmbit comunitari. Les recomanacions i orientacions de cada àmbit tenen en compte els factors de risc i els factors de protecció; per tant, algunes propostes esdevenen interessant pel treball de detecció o prevenció i altres estan pensades més com una orientació pel treball d’acompanyament o seguiment dels casos de soledat ja detectats i que requereixen d’una acció socioeducativa.

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa l’Estratègia municipal contra la soledat, amb la finalitat de contribuir a pal·liar el sentiment de soledat entre els ciutadans i les ciutadanes. L’estratègia està concebuda amb una visió de llarg recorregut. Amb un horitzó de deu anys, es planteja com una actuació transversal en tots els serveis públics que, alhora, promogui i fomenti la reflexió i el debat públic, expert i acadèmic sobre la soledat.

 

“Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situacions de soledat”Compartiu aquest contingut