Estratègia municipal contra la soledat

Introducció

Enfront del repte que suposa la soledat, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, amb l’objectiu de promoure les relacions de qualitat, sòlides i duradores, i de vetllar pel benestar de tots els ciutadans i les ciutadanes, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides:

 • ODS 3: Salut i benestar
 • ODS 10: Reducció de les desigualtats
 • ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Objectius

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja amb un horitzó de treball de deu anys (2020-2030) i a partir de 4 línies estratègiques, transversals i complementàries, i 25 objectius:
 
1. Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el benestar de les persones que l’habiten

 • Impulsar campanyes i accions de comunicació amb l’objectiu de prevenir, desestigmatitzar i conscienciar sobre el problema de la soledat.
 • Fer difusió dels serveis que s’ofereixen per promocionar la cura emocional, prevenir i atendre situacions de soledat des de l’Ajuntament i des d’entitats socials, per tal que la informació arribi a tota la ciutadania.
 • Desplegar mecanismes per contribuir a la presa de decisions de les polítiques locals sobre el fenomen de la soledat.

 
2. Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat
 
OBJECTIUS RELACIONATS AMB SERVEIS PREVENTIUS QUE FOMENTIN LA GENERACIÓ DE VINCLES I RELACIONS SATISFACTÒRIES

 • Impulsar mesures per facilitar l’accés a activitats d’educació, cultura i lleure.
 • Potenciar els recursos i l’accés a coneixements i capacitats per reduir la bretxa digital, especialment adreçats a persones grans i als col·lectius vulnerables.
 • Facilitar la relació presencial entre persones i entre generacions
 • Desenvolupar una oferta d’eines d’ús personal per fer front al malestar emocional que pot causar la soledat, amb atenció especial als moments de transició vital.

 OBJECTIUS RELACIONATS AMB ELS INSTRUMENTS PER A LA DETECCIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE SOLEDAT

 • Dotar d’eines als professionals que estan en contacte amb persones per detectar, prevenir i intervenir en casos de soledat, especialment pel que fa a la intervenció en escenaris de transició vital que impliquen un major nivell de risc en relació amb la soledat.
 • Potenciar xarxes de referents professionals i comunitaris per a la prevenció i detecció de situacions de soledat.

 OBJECTIUS RELACIONATS AMB ELS SERVEIS D’ACOMPANYAMENT I SEGUIMENT DE PERSONES EN SITUACIÓ DE SOLEDAT

 • Reforçar l’oferta de serveis i programes existents que pal·lien la soledat en tots els cicles de vida.
 • Impulsar noves accions i serveis per pal·liar la soledat, especialment en els moments de transició vital i per als col·lectius que més la pateixen.
 • Impulsar mesures per tenir cura de les persones cuidadores.
 • Desenvolupar una oferta tecnològica (robòtica, apps...) que contribueixi a afrontar les situacions de soledat en tots els cicles de vida.
 • Desenvolupar un programa al voltant dels animals de companyia com a recurs contra la soledat, per a totes les edats.

 
3. Reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per fer front a les situacions de soledat

 • Transformar i naturalitzar l’espai públic per tal de recuperar espais de trobada i convivència entre la ciutadania i reduir la soledat.
 • Fer la ciutat accessible des del punt de vista físic i comunicatiu per fomentar la cohesió i la connexió social.
 • Reforçar l’acció de les xarxes de cures en la detecció i la reducció de la soledat, contribuint a reforçar el desplegament dels territoris de cures
 • Promoure noves formes de compartir habitatge alternatives a les actuals per fer front a les situacions de soledat.
 • Potenciar el paper dels equipaments de proximitat com a espais relacionals, inclusius i de suport emocional i cura, incorporant la perspectiva de la soledat.
 • Reforçar els serveis de suport grupal i ajuda mútua, i aquelles actuacions que potenciïn les relacions i l’intercanvi en l’àmbit comunitari.

 
4. Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la soledat
 
OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA CURA DEL PERSONAL MUNICIPAL

 • Detectar i impulsar mesures contra la soledat de les persones treballadores municipals.
 • Establir mecanismes de resiliència organitzativa per fer front a situacions imprevistes que puguin afectar la soledat del personal municipal.

OBJECTIUS RELACIONATS AMB EL TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL EN VINCULACIÓ AMB LA CIUTADANIA

 • Revisar els serveis i programes en marxa per incorporar la perspectiva contra la soledat.
 • Dotar d’eines metodològiques i de recursos de coneixement als professionals municipals per integrar la perspectiva de la soledat en els seus àmbits de responsabilitat.
 • Establir mecanismes de coordinació i de treball transversal entre àmbits i professionals municipals per abordar conjuntament la complexitat de la soledat.

 

Àmbits implicats

L’Estratègia municipal contra la soledat es lidera des de la Regidora d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, amb la col·laboració i l’impuls des de la Gerència Municipal per tal d’involucrar-hi tot l’Ajuntament, amb la implicació més directa de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i la coordinació de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans.

Metodologia

El procés d’elaboració de l’Estratègia municipal contra la soledat es basa en la confluència de cinc esferes:

 1. Esfera ciutadana i d’entitats. L’Estratègia municipal contra la soledat ha de respondre a les necessitats diverses i canviants de la població de Barcelona, i, per això, té en compte tant els ciutadans i les ciutadanes particulars com les entitats socials que també treballen activament per combatre la soledat.
 2. Esfera acadèmica. Recull l’assessorament i la recerca del Consell Assessor Científic contra la Soledat (CACS), i també de persones expertes vinculades al món universitari.
 3. Esfera internacional. Atenció a les pràctiques i iniciatives per combatre la soledat que es duen a terme internacionalment, per tal de situar Barcelona com una ciutat europea referent en la lluita contra la soledat
 4.  Esfera de diagnosi i anàlisi de dades. Compilació i producció constant de dades, indicadors i resultats sobre soledat, per conèixer realitats canviants i mesurar impactes d’iniciatives que s’apliquen
 5.  Esfera interna d’elaboració. Construcció de l’Estratègia municipal contra la soledat a partir de sessions de treball, cocreació i contrast transversals, amb la col·laboració de totes les gerències municipals.
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat