Barcelona torna preguntar als infants sobre el seu benestar coincidint amb l’inici del segon curs escolar en pandèmia : Servei de Premsa

Barcelona torna preguntar als infants sobre el seu benestar coincidint amb l’inici del segon curs escolar en pandèmia

16/10/2021Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, impulsa la segona edició de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB-2021) per preguntar als infants com estan i saber quines mesures caldria emprendre perquè estiguin millor.

Més de 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys participaran a l’enquesta, en una mostra aleatòria i socialment representativa de la ciutat, gràcies a la participació de 58 escoles. En aquesta edició s’amplia el coneixement generat amb una mostra complementària de 1.000 infants de 3r i 4t, que se sumen a la mostra de 4.000 infants de 5è i 6è.

L’objectiu de l’enquesta és conèixer els punts de vista dels infants sobre aspectes importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats i el seu barri) amb la finalitat d’assenyalar actuacions per millorar el seu benestar i aprofundir en els temes que en la primera edició de l’enquesta es van mostrar més rellevants, així com en els impactes de la pandèmia.

L’enquesta s’emmarca en el programa de recerca i participació “Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona”, que té per objectiu donar veu als infants de la ciutat i reconèixer el seu paper com a ciutadans actius, amb perspectives i interessos propis que cal conèixer i tenir en compte alhora de construir i transformar la ciutat.

Quatre anys després de la primera Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de l’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, i en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, pregunta de nou “com estàs?” als nens i nenes de la ciutat. L’objectiu de l’enquesta, que es realitzarà a 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys de la ciutat durant el primer trimestre del curs escolar, és conèixer els punts de vista dels infants sobre aspectes importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats i el seu barri) amb la finalitat d’assenyalar actuacions per millorar el seu benestar des de l’Administració pública, la comunitat educativa i/o les famílies. A més, en aquesta edició, el qüestionari s’ha dissenyat per tal de poder aprofundir en els temes que en la primera edició de l’enquesta es van mostrar més rellevants i s’ha inclòs un bloc de preguntes específic sobre com estan vivint la pandèmia que permetrà conèixer quins han estat els impactes de la covid-19 en les vides i el benestar dels nens i nenes.

L’enquesta s’emmarca en el programa municipal de recerca i participació infantil “Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona”, que té per objectiu donar veu als infants de la ciutat i reconèixer el seu paper com a ciutadans amb perspectives i interessos propis que cal conèixer i tenir en compte.

 

Temps, espai públic, ús d’internet, violències entre iguals, expectatives de futur i impactes de la pandèmia: coneixement aprofundit que aportarà l’enquesta

Segons es va despendre de la primera edició de l’enquesta, l’any 2017 el 69% dels infants de la ciutat estaven molt satisfets amb la seva vida en global, el 23% bastant, mentre que un 8% va expressar que estava poc o gens satisfet amb la seva vida, una dada a la qual cal prestar especial atenció, ja que una baixa satisfacció amb la vida durant la infància no és un resultat esperable ni habitual i pot estar indicant preocupacions o malestars importants en aquests infants.

A banda de comparar resultats i conèixer si hi ha hagut alguna variació en el benestar dels infants respecte el 2017, la segona onada de l’enquesta -que es duu a terme quan tot just comença el segon curs escolar en pandèmia- permetrà conèixer quins han estat els impactes de la covid-19 en les vides i el benestar dels nens i nenes, ja que s’ha inclòs un bloc de preguntes específiques sobre com estan vivint la pandèmia.

Una altra novetat important de la nova edició és que s’ha construït un qüestionari modular per poder aprofundir en tres temes que la primera edició de l’enquesta es van mostrar rellevants: sobre les violències entre iguals a l’escola, sobre l’ús que fan els infants del seu temps (vida a la ciutat i l’espai públic, així com ús d’internet), i sobre com perceben les seves expectatives de futur.

 

5.000 infants i 58 escoles participants en un treball de camp que va més enllà d’una simple recollida de dades

Investigar temes socials amb infants implica comunicar-s’hi de manera respectuosa. És per això que el treball de camp de l’enquesta de benestar subjectiu no s’entén com una simple recollida de dades. Seguint orientacions de recerca ètica amb infants, l’equip d’enquestadors/es desenvoluparà les sessions als diferents grups-classe vetllant pels aspectes tècnics dels qüestionaris digitals i la seva comprensió lectora, però també facilitant escolta activa, acompanyament emocional i un qüestionari ajustat per als infants que puguin trobar-se amb dificultats per acabar el qüestionari complet.

El treball de camp es realitzarà durant tot el primer trimestre escolar a través de 58 escoles de la ciutat que han estat escollides aleatòriament per tal de generar una mostra socialment representativa de la ciutat. Tal com ja es va fer en la primera edició de l’enquesta, hi participaran 4.000 infants d’entre 10 i 12 anys (5è i 6è de primària) i, aquesta vegada, s’ampliarà amb una mostra complementària a 1.000 infants de 8 i 9 anys (3r i 4t de primària). A més, com a novetat important d’aquesta edició, i per tal d’afavorir el principi de participació, les escoles de la ciutat que no han estat seleccionades aleatòriament poden inscriure’s voluntàriament al programa (hi haurà anàlisis diferenciades de la mostra aleatòria i voluntària per generar coneixement rigorós). Les escoles que estiguin interessades en el programa “Parlen els nens i nenes” poden enviar un missatge explicant-ho a benestarinfancia@bcn.cat.

 

Conèixer el grau de benestar dels infants per poder-lo millorar

L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat no només de preguntar als infants per conèixer i millorar el benestar que expressen, sinó també per garantir que exerceixen el seu dret a ser escoltats i contribuir a la construcció de la ciutat. Per això, tal com ja es va fer en la primera edició, l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona és només la primera fase del programa “Parlen els nens i nenes”. Així, un cop publicat el primer informe de resultats preliminars l’estiu que ve, es durà a terme una segona fase que consistirà en el retorn dels resultats als infants que hauran participat en l’estudi i en promoure un procés participatiu amb els infants durant els següents cursos 2022-2023 i 2023-2024. En aquesta fase, els nens i nenes coneixeran i interpretaran els resultats inicials de l’enquesta i faran propostes d’actuació que ajudin a millorar el seu benestar, que acabaran constituint la nova Agenda dels infants de Barcelona.

Justament, en l’Agenda dels Infants publicada el 2018, els infants van traslladar a la ciutat (administració, comunitat educativa i famílies) les seves 11 demandes i 115 propostes per millorar el benestar de la infància.

Des de la presentació de l’Agenda dels infants a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el maig de 2018, per part d’un grup de nens i nenes, l’Ajuntament de la ciutat ha impulsat i donat continuïtat a nombroses actuacions i estratègies que persegueixen una millora en les vides i el benestar de la infància. Per la seva vinculació amb les demandes de l’Agenda dels infants, cal destacar el Fons d’infància 0-16 (Demanda dels infants: que tothom tingui el que necessita i donar més valor a les coses que tenim), el Pla de salut mental i l’Estratègia municipal contra la soledat amb actuacions adreçades a infants i adolescents (Demanda dels infants: Cuidar-nos millor, hàbits saludables i satisfacció amb el propi cos), o el Pla del joc a l’espai públic (Demanda dels infants: Fer més coses a l’aire lliure, en una ciutat més verda i espais per trobar-nos amb altres nens i nenes). Amb la pròpia reedició del programa “Parlen els nens i nenes” l’Ajuntament dona resposta a la demanda dels infants: Més escolta i prendre’s seriosament el que diem. Totes aquestes estratègies de ciutat estan recollides al Pla d’infància de Barcelona 2021-2030, que es presentarà al Plenari municipal de l’octubre de 2021.

Paraules clau

benestar/ enquesta/ infància/