Barcelona adquireix en un any patrimoni per valor de 108,5M€ i supera les expectatives de compra previstes : Servei de Premsa

Barcelona adquireix en un any patrimoni per valor de 108,5M€ i supera les expectatives de compra previstes

20/03/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament fa balanç del programa de compres patrimonials dut a terme durant el 2021 que revela l’èxit de la iniciativa que se salda amb un rècord històric de compres i un total de 78 operacions efectuades

Les compres responen a les prioritats municipals que responen al triple objectiu d’ampliació del parc d’habitatge públic, l’activació econòmica de locals i l’adquisició d’actius singulars

Una de les premisses del programa que s’ha assolit amb èxit ha estat evitar la concentració de les adquisicions en una zona o territori concret de la ciutat

En total s’han adquirit 55 locals comercials, 13 finques, algunes d’elles tan singulars com El Molino o la Seu Editorial Gustavo Gili, i 13 edificis sencers amb un total de 369 habitatges

L’Ajuntament de Barcelona,  a través de la Direcció de Patrimoni, ha fet balanç del programa de compres patrimonials durant el 2021, que revela que va ser un any excepcional on es van efectuar 78 operacions de compra venda per un import total 108.487.712,22 euros. D’aquesta manera s’ha assolit un rècord històric i s’han superat les expectatives de compra estimades a principis del 2021, que en el seu conjunt sumaven 104 milions d’euros, i on es van dotar les diferents actuacions que tenien per objecte l’adquisició de béns immobles com un instrument clau per assolir objectius prioritaris pel govern municipal.

En concret aquests paquets d’inversió obeïen a la voluntat de prioritzar tres polítiques públiques concretes:

El balanç de compres efectuades abans del 31 de desembre de 2021 revela doncs que l’objectiu fixat ha estat assolit amb èxit en superar els diferents compromisos recollits en el pressupost 2021.

Així mateix aquest intens programa de compres ha permès dissenyar els criteris de selecció dels actius a adquirir i desplegar un model de treball col.laboratiu que ha fet possible implicar, compartir elecció i criteris i fer partícips del projecte a pràcticament la totalitat de l’estructura municipal (àrees, districtes, organismes i empreses municipals). I per últim, i gens menor, ha permès  implementar sistemes de compra amb procediments de pública concurrència, aspecte aquest molt poc habitual en el mercat immobiliari i que ha suposat una innovació en el sector.

 

RESULTATS GLOBALS

Com a resum s’ha acordat la compra per un import total de 108.487.712,22 euros, corresponent a 78 operacions. Les xifres agregades resultants de l’execució del programa de compres han estat les següents:

 

 

Com s’ha dit anteriorment, una de les premisses del programa havia de ser també dissenyar uns paràmetres i criteris de compra, que evitessin la concentració de les adquisicions en una zona o territori concret de la ciutat. Dels resultat de les operacions realitzades, i que es mostren en el mapa adjunt, on es recullen el conjunt de les 78 adquisicions realitzades, amb el detall de les diferents tipologies i el seu repartiment territorial, es pot deduir clarament que aquest objectiu ha estat també assolit.

 

 

Una segona conclusió que es pot constatar relacionant el valor de taxació amb el de compra de cadascuna de les línies, posa de manifest que en el programa d’habitatge, on les compres tenen com a sistema l’exercici del tanteig que atorga el planejament, el preu de compra final acaba sent manifestament més baix que els de les altres línies que tenen procediments de compra basats en convocatòries de pública concurrència o en negociació directa amb el propietari.

Així en les compres per tanteig, corresponents als programa d’habitatge,  la rebaixa es situa en el 28 %, quan  als altres dos programes la rebaixa es situa en una forquilla entre el 8 i el 3%.

 

DETALL PER  PROGRAMES DE COMPRES  

En el següent quadre els resultats de cadascuna de les línies o polítiques de compra, i les dades, tant de des del punt de vista territorial com sectorial.

[…]

 

Descarregar nota de premsa en format PDF

Compres 2021 amb fitxes en format PDF

 

 

 

Paraules clau

compres previstes/ edificis/ equipaments/