Atenes

Ciutats i enllaços relacionats

País: Grècia

Regió: Àtica

Superfície: 39  km²

Informació

El protocol d'amistat i cooperació entre les ciutats d'Atenes i Barcelona es va signar el dia 16 de febrer de 1999 a Atenes. Es tracta d’un acord marc en el qual es preveu l'intercanvi d'informació i d'experiències en matèria d'administració municipal relacionada amb els jocs olímpics així com la col.laboració entre ambdues ciutats en àmbits d’interès mutu. 

En els darrers anys les relacions entre ambdues s’han enfortit, centrades en una estratègia comuna d’acollida als refugiats. Aquesta col.laboració s’ha fet pal.lesa en la iniciativa Solidarity Cities d’Eurocities, promoguda per ambdues ciutats per consolidar esforços i empoderar les ciutats per l’acollida de refugiats i migrants.

Enllaços relacionats: