L’Havana

Ciutats i enllaços relacionats

País: Cuba 

Població aproximada: 2.100.00 (2012)

Superfície: 728,26 km (és la ciutat més gran i més poblada de Cuba)

 

Informació

L’inici de les relacions entre ambdues ciutats es remunta a l’any 1993, tot just després de l’anomenat “Periodo Especial”, com a conseqüència de la desmembrament de l’ex Unió Soviètica. Les dues ciutats s’agermanen i comença un camí que, a dia d’avui, continua amb força ja que la capital cubana ha estat considerada fins ara, com a ciutat prioritària pel pla de cooperació internacional de la nostra ciutat. 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Havana, agermanades des del 1993, van iniciar relacions de cooperació responent a l’interès mutu a impulsar projectes que permetin l’intercanvi de coneixement i experiències de gestió en relació amb la conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic. És així com s’arriba, el 2005, a signar un conveni amb L’OHCH (Oficina de l’Historiador de Ciutat Havana), liderada per Eusebio Leal, per tal de fer la rehabilitació integral d’una mançana del Carrer Barcelona, que incloïa la creació de l’Espai Barcelona–L’Havana, com un punt de trobada entre les nostres cultures. 

Des  de llavors Barcelona té com a soci  prioritari a l’Havana l’OHCH amb qui va signar un Memoràndum d’Entesa  al 2013. Aquest acord ha concentrat els àmbits de cooperació en la planificació urbana i el  foment d’estratègies per a la rehabilitació, preservació i gestió del patrimoni cultural, des d’una perspectiva econòmica sostenible i socialment equitativa. 

Aquest nou conveni va consolidar la relació de cooperació focalitzada en la transferència de coneixement i el treball tècnic entre els responsables de la gestió de polítiques públiques d’ambdues ciutats. 

Cal destacar, d’altra banda,  el  procés d’intercanvi entre l’ ISDI (Institut Superior de Disseny de L’Havana) i l’escola de disseny municipal de Barcelona, l’Escola Massana. Des del 2014 es realitzen tallers especialitzats  amb la participació de professors i alumnes. 

Acords de cooperació 

  1. Agermanament entre l’Ajuntament de Barcelona i la Assemblea Provincial del Poder Popular de  l’Havana (1993)
  2. Memoràndum d’entesa entre l’OHCH i l’Ajuntament de Barcelona (2013-2017)
  3. Conveni entre l’OHCH i l’Ajuntament de Barcelona  (2014-2017) per a la implicació en el programa de la UE per a agents no estatals i autoritats locals. Projecte “Gestió integral participativa i sostenible per al desenvolupament local del centre Històric i la Badia de l’Havana”. Components:
    a. Realització del pla de gestió urbana per a la reconversió de la Badia de l’Havana. Construcció de polítiques públiques locals.
    b. Programació cultural i equipament del centre cultural Palacio del Segundo Cabo
  4. Conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb l’ISDI (Institut Superior de Disseny de l’Havana), l’Escola Massana i el CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) (2015-2017)

Projectes més destacats  del període 2015-2017

Patrimoni Cultural

1. Centre cultural Palau Segundo Cabo per a la interpretació de les relacions Cuba-Europa

2. Creació del centre de documentació digital

3. Patrimoni industrial portuari

Gestió Urbana: centre històric i Badia de l’Havana

4. Pla de reconversió urbanística de la Badia de l’Havana

5.  Mobilitat i espai públic

6. Altres intercanvis d’experiències i bones pràctiques. Participació en el “Encuentro de manejo y gestión de centros Históricos” que organitza el Plan Maestro a  l’Havana

Promoció social

7. Creació de l’àrea esportiva de l’Escola Rafael de Mendive

8. Suport a la programació del Espai cultural Barcelona-l’Havana

9. Assessorament tècnic  al centre de referència per a adolescents i joves a l’Havana Vella.

Economia solidària

10. Fàbrica de creació. Estimulació de les industries creatives a través del projecte CreHabana. Suport a l’accessibilitat

11. Intercanvi entre l’Escola Massana i l’ISDI: impuls a la professionalització i emprenedoria del joves  dissenyadors.

Acció humanitària en resposta als desastres naturals

12. Adequació dels habitatges de l’Havana afectats per l’huracà Irma

Cooperació Sud-Sud i suport a la internacionalització

Cooperació concertada amb les ong

-       Gestió de residus (Intermón-Oxfam)

-       Centre per a joves i adolescents (ACPP i MPDL)

-       Millora de la producció agrícola (MPDL)

-       Millora de la producció ramadera (VsF i ACP)

-       Suport a dones emprenedores (Suds i Entrepobles)

-       Integració amb equitat de gènere  (Entrepobles)

-       LGTBI. Enfortiment del lideratge de les dones lesbianes (Suds)

 

Actors de Barcelona implicats en la cooperació ciutat-ciutat

Àrees tècniques de l’Ajuntament i institucions de Barcelona que acompanyen els processos de cooperació:

✓    ICUB. Muhba, http://museuhistoria.bcn.cat/    

✓    SEDAC- Biblioteca, http://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca    

✓    UPC, http://www.upc.edu/cpsv/ i http://lmvc-cpsv.wix.com/lmvc

✓    Escola Massana, www.escolamassana.cat  

✓    Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca

✓    Àrea de Drets Social http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca

✓    Agència d’Ecologia Urbana; http://www.bcnecologia.net    

✓    Port de Barcelona; http://www.portvellbcn.com/es