Inici | Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Serveis

 • La ciutat funciona

  La ciutat funciona

  Els serveis municipals vetllen pel bon funcionament de les instal·lacions, equipaments, serveis i qualitat de l’espai públic, en benefici de la qualitat de vida de les persones. 

 • La ciutat es transforma

  La ciutat es transforma

  La ciutat està subjecte a constant transformació. La reforma, rehabilitació i el manteniment de l’espai públic o d’infraestructures, serveis i edificis són senyal de constant adaptació a les necessitats canviants de les urbs i dels seus ciutadans.

 • Modes de Transport

  Modes de Transport

  A la ciutat i l’espai públic hi conviuen els diferents modes de transport que faciliten la mobilitat de les persones i les mercaderies, teixint una xarxa complexa i diversa de desplaçaments.

Web Meridiana
Benestar Animal
Banner Ajuts a la rehabilitació 2017
Remenja'mmm
Web Allotjaments Turístics sense llicència
Programa Superilles 'Omplim de vida els carrers'
Barcelona Residu Zero
Pla Sensibilització Recollida Orgànica
Banner Pla BUITS
Banner Assessor Energètic Virtual
Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT)

Temes destacats

Tractament de plagues i malalties

Consulteu els tractaments específics que l'Ajuntament duu a terme per a combatre les plagues i malures que afecten la vegetació de la ciutat, sempre donant prioritat a pràctiques i productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient.

Informació Urbanística

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca, les classes d'ús permeses o les possibles adscripcions als sistemes generals.

Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà

Prescripcions tècniques de l'Espai Urbà, adreçades als professionals que redacten projectes bàsics i executius d'urbanització i/o d'infraestructures; o que dissenyen, modifiquen i/o milloren l'espai públic de la ciutat.

Web de Qualitat de l'Aire

El web per la millora de la qualitat de l'aire recull la normativa vigent i l'estratègia municipal per a la lluita contra la contaminació de l'aire, una de les prioritats municipals.

Superilles

L’Ajuntament impulsa el programa de superilles 'Omplim de vida el carrer' a diferents àmbits de la trama Cerdà, als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Gràcia, i també a nivell de barri, amb nous àmbits locals de la ciutat.

Programes d'Educació Ambiental

Els programes municipals d'Educació Ambiental ofereixen activitats per al coneixement i la difusió dels recursos naturals disponibles i la seva gestió, així com la transformació urbana i la innovació compromeses en assolir un entorn de qualitat.

Glòries

El web de les Glòries inclou informació actualitzada del procés de la transformació de la plaça de les Glòries per convertir l’històric nus viari en un espai per a les persones, fidel a la idea d’Ildefons Cerdà fa més de 150 anys.

Documentació Comitè Obres

En aquest apartat trobareu la documentació que el Comitè d’Obres i Mobilitat sol·licita als projectistes i contractistes per a accedir-hi, així com la documentació de referència i la normativa.

Ecologia Urbana a Twitter

bcn.cat a Flickr Subscriu-te