Verd urbà i biodiversitat

Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa. 

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com ara la naturalitat, la biodiversitat, la complexitat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les relacions socials.

Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020

Aquest pla defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat.

Pla d'espais interiors d'illa

L’Ajuntament duu a terme la urbanització i arranjament d’interiors d’illa per garantir-ne l’ús públic com a espais d'estada i de circulació, amb predomini del verd i d’equipaments.

Pla d'Impuls a la Infraestructura Verda

Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds.

Terrats vius i cobertes verdes

L’Ajuntament impulsa actuacions per activar terrats, cobertes i celoberts en edificis existents i de nova planta i treure’n el màxim rendiment social, ambiental i energètic.

Pla director de l'arbrat

La quantitat i qualitat dels arbres i el seu rol com a component de la infraestructura verda a la ciutat són factors que han anat prenent importància durant les últimes dècades a la nostra ciutat. 

Control ètic de coloms a Barcelona

Barcelona és la primera gran ciutat que impulsa mètodes anticonceptius amb nicarbazina, una substància inhibidora de la capacitat reproductora dels coloms.

Nou centre d'acollida d'animals de companyia

El CAACB tindrà la seva nova ubicació a uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona al terme municipal de Montcada i Reixac.

Convivència i animals de companyia

La ciutat de Barcelona s'encarrega de la convivència entre les persones, els animals i l’entorn, i en aquest espai comú es requereix també la col·laboració ciutadana.