Energia i canvi climàtic

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur, perquè s'assegura els recursos i les condicions necessàries per mantenir i millorar la qualitat de vida.

Compromís de Barcelona pel Clima

El canvi climàtic és un problema internacional de primera magnitud del qual les ciutats en són part responsable i per això mateix part imprescindible de la solució. 

Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic

Aquest pla, en fase de redacció, té la missió d’avançar cap a una ciutat que sigui capaç de fer front als reptes, impactes o les situacions de crisi que derivin del canvi climàtic.

Mapa Barcelona + Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu de Barcelona fet de manera col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració, que mostra iniciatives i recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. 

Aplicació de clàusules ambientals a tots els contractes de l'Ajuntament

L’Ajuntament ha elaborat les primeres “Guies de contractació pública social i ambiental”, com a paquet de mesures per incentivar des de la compra pública municipal la contractació amb empreses i professionals que aportin un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals.

Estratègia per a la transició energètica

Barcelona vol caminar decididament cap a la sobirania energètica a través del subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions, democratitzant-ne el seu accés i recuperant-ne la seva gestió com a servei públic.

La Fàbrica del sol

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educació ambiental que integra una sèrie de serveis adreçats a la ciutadania adulta i familiar en matèria d’energies renovables, ecologia urbana i sostenibilitat.

Pla de recursos hídrics alternatius

Aquest pla té com a objectiu avançar cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua incidint en l’estalvi d’aigua potable, la seva optimització i la substitució per recursos hídrics alternatius.

Pla de Prevenció de Residus Municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha creat el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Residu zero

L’estratègia municipal de prevenció de residus i Barcelona Residu Zero es basa en tres elements prioritaris: la prevenció referent a la coresponsabilitat en la gestió dels residus que fa la ciutadania, la prevenció referent a la reutilització i la prevenció referent a la millora i de més qualitat de la recollida selectiva.