Informació urbanística

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etcètera), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etcètera) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etcètera), i en el seu cas els sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes aquestes condicions vénen donades pel planejament urbanístic.

Què puc trobar al web?

Punt d'informació Cartogràfica (PIC)

Consulteu aquest plànol per conèixer la qualificació urbanística d'una parcel·la, els codis d'àmbits i el número d'identificador dels elements catalogats.

Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis

Facilita la consulta dels instruments de planejaments (PGM, MPGM, PMU, etcètera), les fitxes resum de les qualificacions urbanístiques i els convenis. Permet llistar i consultar les darreres aprovacions inicials de manera immediata.

Cercador de Patrimoni Arquitectònic

Permet la consulta de les fitxes de Patrimoni de les finques que estan catalogades.

NOTA: Una incidència tècnica està afectant algunes funcionalitats del cercador com la consulta de les fitxes en PDF o la cerca per mapa. Disculpeu les molèsties.

Normativa del Pla General Metropolità

La normativa actualitzada del Pla General Metropolità de Barcelona pot consultar-se a través d'aquest enllaç a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

I si vull més informació?

Atenció en línia

Podeu fer consultes urbanístiques bàsiques a través d'internet amb caràcter informatiu, no normatiu.

Informes i Certificats urbanístics

Podeu sol·licitar un informe o certificat on consti les condicions d'edificació d'una finca, les classes d'ús permès i les possibles afectacions.

Cita prèvia per informació presencial

Amb aquest tràmit podreu sol·licitar, modificar i/o anul·lar la cita prèvia per a informació sobre planejament i qualificacions, afectacions urbanístiques i consulta dels exemplars de planejament i gestió.

Recordeu que la documentació aprovada inicialment és de lliure consulta durant el període d'exposició pública. Podeu consultar-la de dilluns a divendres de 10 a 13h. al Departament d'Informació i Documentació (av. Diagonal, 230 2a planta).