Punt d'Informació Cartogràfica (PIC)

Cerca emplaçaments, entre altres, al plànol urbanístic. Té caràcter informatiu, no normatiu. Consulteu aquest plànol per conèixer els codis d'àmbits i les qualificacions aplicables al cercador descrit abans, així com el número d'identificador dels elements catalogats. Consulteu la llegenda. 

Accediu al servei: