• Inici
  • / Informació urbanística

Informació urbanística

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etcètera), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etcètera) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etcètera), i en el seu cas els sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes aquestes condicions vénen donades pel planejament urbanístic.

 

Què puc trobar al web?

Portal d'Informació Urbanística

Aquest aplicatiu us ofereix la consulta dels continguts referits al Planejament, Qualificacions i Convenis, el Patrimoni Arquitectònic i la Gestió urbanística. Més informació

Podreu cercar-hi informació sobre el Planejament (Cerca de Planejament) i consultar les darreres aprovacions inicials (exposició pública telemàtica) de manera immediata;  també entrar per adreça, consultar la qualificació urbanística de les finques, el planejament i la protecció de patrimoni, amb caràcter informatiu.

Normativa del Pla General Metropolità

La normativa actualitzada del Pla General Metropolità de Barcelona pot consultar-se a través d'aquest enllaç a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Punt d'informació Cartogràfica (PIC)

Ofereix la consulta del plànol topogràfic i el parcel·lari.

 

I si vull més informació?

Atenció en línia

Podeu fer consultes urbanístiques bàsiques a través d'internet amb caràcter informatiu, no normatiu.

Informes i Certificats urbanístics

Podeu sol·licitar un informe o certificat on consti les condicions d'edificació d'una finca, les classes d'ús permès i les possibles afectacions.

Per registrar la sol·licitud del certificat/ informe/aliniacions que trobareu en aquest apartat disposeu del registre electrònic general de l'Ajuntament de Barcelona que us evitarà desplaçaments, segons les condicions que trobareu en el següent enllaç.

A la instancia electrònica adjunteu el document de l'autoliquidació del tràmit específic Certificat, Informe, Aliniacions que trobareu al catàleg. Recordeu que no es suficient l'autoliquidació, sinó que heu de registrar el tràmit.  Per a qualsevol dubte, del tràmit contacteu amb el Servei d'Atenció en línea.

Cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística

Podeu escollir dia i hora per ser atesos telefònica o presencialment per un tècnic/a. 

 

Si voleu consultar només si un habitatge existent té una possible afectació urbanística podeu anar a l’apartat “Afectacions de finques per a ús d’habitatge existent" al Portal d’Informació Urbanística de Barcelona.

 

 

Documentació:

Enllaços: