• Inici
  • / Informació urbanística

Informació urbanística

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etcètera), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etcètera) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etcètera), i en el seu cas els sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes aquestes condicions vénen donades pel planejament urbanístic.

 

AVÍS:

El dimecres 17 d'octubre ha entrat en servei el nou Portal d'Informació Urbanística, que integra en una sola eina de consulta les informacions que estaven disponibles al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis i el Cercador de Patrimoni Arquitectònic

 

Què puc trobar al web?

Nou Portal d'Informació Urbanística

Aquest nou aplicatiu integra en una sola eina els continguts que abans es trobaven al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis, el Cercador de Patrimoni Arquitectònic i el plànol urbanístic del Punt d'Informació Cartogràfica. Més informació

Normativa del Pla General Metropolità

La normativa actualitzada del Pla General Metropolità de Barcelona pot consultar-se a través d'aquest enllaç a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Punt d'informació Cartogràfica (PIC)

Ofereix la consulta del plànol topogràfic i el parcel·lari. Amb l'entrada en servei del nou Portal d'Informació Urbanística, la consulta del plànol urbanístic ha quedat momentàniament desactivada al PIC i cal fer-la al nou Portal. S'està treballant en una nova versió del PIC que properament oferirà també el plànol urbanístic.

 

NOTA: Amb l'entrada en servei del Portal d'Informació Urbanística han quedat fora de servei els cercadors de Planejament, Qualificacions i Convenis i del Patrimoni Arquitectònic. Les informacions que estaven disponibles en aquests aplicatius les podreu trobar al nou portal.

 

I si vull més informació?

Atenció en línia

Podeu fer consultes urbanístiques bàsiques a través d'internet amb caràcter informatiu, no normatiu.

Informes i Certificats urbanístics

Podeu sol·licitar un informe o certificat on consti les condicions d'edificació d'una finca, les classes d'ús permès i les possibles afectacions.

Cita prèvia per informació presencial

Amb aquest tràmit podreu sol·licitar, modificar i/o anul·lar la cita prèvia per a informació sobre planejament i qualificacions, afectacions urbanístiques i consulta dels exemplars de planejament i gestió.

Recordeu que la documentació aprovada inicialment és de lliure consulta durant el període d'exposició pública. Podeu consultar-la de dilluns a divendres de 10 a 13h. al Departament d'Informació i Documentació (av. Diagonal, 230 2a planta).

 

Documentació:

Enllaços: