Amb qui ho fem

La implicació, participació i col·laboració de la ciutadania en general, els col·lectius i les organitzacions, i els ens tant públics com privats en els projectes municipals es fa efectiva a través de diferents instruments i òrgans consultius i participatius.

Implicació ciutadana

En aquest apartat trobareu informació sobre els processos d'implicació ciutadana en l'àmbit de l'àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, tant aquells que permeten la participació en plans i projectes com aquells que es basen en la corresponsabilització.

Pacte per la mobilitat

Que Barcelona continuï progressant cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic cada cop més segur i confortable demana el compromís, la coresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents que tenen la capacitat d’actuar en alguns dels àmbits.

Xarxa Barcelona + Sostenible

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 - Agenda 21 de Barcelona. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement compta amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. 

Projectes internacionals

Barcelona referma la seva posició de liderat i la seva vocació innovadora en l'àmbit de les ciutats intel·ligents amb el seu compromís en diferents projectes internacionals.