Projectes internacionals

L'Ajuntament impulsa i participa en projectes vinculats a l'Ecologia, l'Urbanisme i la Mobilitat amb finançament europeu de recerca junt amb d'altres ciutats, empreses i ens de referència en els respectius sectors d'activitat; forma part d'organismes internacionals per a la millora de les ciutats i la qualitat de vida de les persones, participa en xarxes internacionals i estableix acords de col·laboració per a l'impuls de projectes amb ciutats i organismes de referència.

Projectes amb finançament europeu (UE):

Projecte Multiclimact

Projecte iBathwater

Projecte EDUSI

Projecte EUNOIA 

Projecte City SDK 

Projecte INSIGHT 

Projecte GrowSmarter

Projecte EU Cities Adapt 

Campanya Procura + (Sustainable Public Procurement) 

 

Participació en xarxes internacionals: 

ICLEI

European Sustainable Cities & Towns Campaign 

World Federation of Rose Societies 

World Water Council 

Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource management (ACR+) 

C40 Cities Climate Leadership Group 

UN Habitat