La ciutat funciona

Els serveis municipals assumeixen la gestió i optimització dels recursos naturals disponibles així com l’espai urbà i el territori municipal per garantir la prestació dels serveis a la ciutadania, cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones.  

Urbanisme i gestió del territori

En aquest apartat trobareu informació sobre el planejament urbanístic, la seva gestió i el seu desenvolupament, així com les actuacions concretes que es duen a terme per millorar l’espai urbà i conservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

Manteniment de l'espai públic

El manteniment de l’espai públic comprèn tots els serveis i àmbits municipals que dia a dia contribueixen al desenvolupament de la ciutat, garantint el benestar ciutadà i facilitant l’evolució i transformació urbana en relació al verd i la biodiversitat, el cicle de la matèria, l’aigua o l’energia a la ciutat.

Cultura de Sostenibilitat

La ciutat treballa per esdevenir una Barcelona més sostenible: amb més verd i biodiversitat, menys residus, més eficiència en l’ús d’energia, més bicicletes i millor transport públic, menys soroll i més qualitat de l’aire, més opcions de consum responsable, etc.