La ciutat funciona

Els serveis municipals assumeixen la gestió i optimització dels recursos naturals disponibles així com l’espai urbà i el territori municipal per garantir la prestació dels serveis a la ciutadania, cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones.  

Urbanisme i gestió del territori

En aquest apartat trobareu informació sobre el planejament urbanístic, la seva gestió i el seu desenvolupament, així com les actuacions concretes que es duen a terme per millorar l’espai urbà i conservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

Manteniment de l'espai públic

El manteniment de l’espai públic comprèn tots els serveis i àmbits municipals que dia a dia contribueixen al desenvolupament de la ciutat, garantint el benestar ciutadà i facilitant l’evolució i transformació urbana en relació al verd i la biodiversitat, el cicle de la matèria, l’aigua o l’energia a la ciutat.

Educació i sensibilització

El coneixement i difusió dels recursos naturals disponibles i la seva gestió, de la morfologia i de la transformació de l’entorn urbà i dels sistemes d’informació i la innovació estimulen la conservació i millora per part de tots, a favor d’un entorn de qualitat i en benefici de tothom.