Urbanisme i gestió del territori

En aquest apartat trobareu informació sobre el planejament urbanístic, la seva gestió i el seu desenvolupament, així com les actuacions concretes que es duen a terme per millorar l’espai urbà i conservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat.