Energia i canvi climàtic

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur, perquè s'assegura els recursos i les condicions necessàries per mantenir i millorar la qualitat de vida.

Pla Clima

L’Ajuntament vol elaborar aquest pla a partir d’un procés de coproducció amb la ciutadania. S’obriran espais de treball amb la xarxa de signants de la Xarxa Barcelona + Sostenible i un espai a la plataforma oberta Decidim Barcelona per recollir propostes de tota la ciutadania.

Mapa Barcelona + Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu de Barcelona fet de manera col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració, que mostra iniciatives i recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. 

Aplicació de clàusules ambientals a tots els contractes de l'Ajuntament

L’Ajuntament ha elaborat les primeres “Guies de contractació pública social i ambiental”, com a paquet de mesures per incentivar des de la compra pública municipal la contractació amb empreses i professionals que aportin un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals.

Estratègia per a la transició energètica

Barcelona vol caminar decididament cap a la sobirania energètica a través del subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions, democratitzant-ne el seu accés i recuperant-ne la seva gestió com a servei públic.

La Fàbrica del sol

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educació ambiental que integra una sèrie de serveis adreçats a la ciutadania adulta i familiar en matèria d’energies renovables, ecologia urbana i sostenibilitat.

Pla de recursos hídrics alternatius

Aquest pla té com a objectiu avançar cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua incidint en l’estalvi d’aigua potable, la seva optimització i la substitució per recursos hídrics alternatius.

Protocol d'actuació per a risc de sequera

Aquest protocol té per objectiu prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals.

Pla de Prevenció de Residus Municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha creat el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Residu zero

L’estratègia municipal de prevenció de residus i Barcelona Residu Zero es basa en tres elements prioritaris: la prevenció referent a la coresponsabilitat en la gestió dels residus que fa la ciutadania, la prevenció referent a la reutilització i la prevenció referent a la millora i de més qualitat de la recollida selectiva.

Resiliència urbana

L’Ajuntament de Barcelona promou un model de resiliència que treballa per construir una ciutat amb més capacitat d’afrontar els reptes actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.