Resiliència urbana

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir, resistir qualsevol perill o risc possible i recuperar-se'n.

L’Ajuntament de Barcelona promou un model de resiliència que treballa per construir una ciutat amb més capacitat d’afrontar els reptes actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

Objectius

  • Reduir les vulnerabilitats de la ciutat amb accions preventives que minimitzin l’impacte de les tensions que es poden donar, de manera que la ciutat sigui capaç de resistir-les mantenint les seves funcions essencials.

  • Proveir la ciutat dels mecanismes adequats per a la detecció i l'avaluació anticipada dels riscs que pugui necessitar gestionar.

  • Treballar per millorar la capacitat de resposta i minimitzar l’impacte i el temps de recuperació de la ciutat al seu estat original, o equivalent, davant de situacions de crisi.

  • Proporcionar informació útil i eines per donar suport al procés de presa de decisions - tan operatives com estratègiques - a escala global de ciutat.

En la gestió dels serveis urbans hi ha una gran complexitat a causa dels múltiples agents que intervenen en el procés. Barcelona està treballant per construir les eines i les estructures organitzatives necessàries que permetin abordar la gestió de la ciutat de la manera transversal i intersectorial que la realitat urbana, que cada vegada és més complexa, requereix. Aquest procés, es va consolidar amb la creació del departament de Resiliència Urbana en l'organigrama municipal, dins de l’àrea d’Ecologia Urbana. (Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures).

Des del 2021, com a resposta a la demanda creixent d'abordar els impactes i tensions que s'han tornat crítics en els darrers anys -i arran de les situacions de vulnerabilitat agreujades per la Covid-19-, s’ha creat la Ponència Municipal de Resiliència, un instrument que té com a objectiu impulsar actuacions de reducció de riscos amb caràcter proactiu i enfocades a la prevenció. Es tracta d’una eina que permetrà detectar i prioritzar propostes de millora per tirar endavant projectes i iniciatives transversals dirigides a construir resiliència.

També es col·labora amb institucions internacionals que treballen en aquest àmbit amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències per aportar la visió, l'experiència i el model desenvolupat per Barcelona. Alguns d'aquests organismes són: UN-Hàbitat, amb seu a Barcelona, mitjançant el programa "City Resilience Profiling Programme"; UNISDR, que ha reconegut Barcelona com a Hub de Resilència d’Europa en el marc de la campanya "Making Cities Resilient"; el programa de les "100 Resilient Cities", promogut per la Rockefeller Foundation, o la xarxa de ciutats C40.

 

Barcelona, Hub de Resiliència d’Europa

La UNDRR, l’agència de les Nacions Unides per a la reducció de Riscos i desastres, ha reconegut Barcelona com a Hub de Resiliència d’Europa, en el marc de la campanya Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), per les seves polítiques per abordar el risc climàtic i el risc de desastres a la ciutat.

Barcelona actuarà com a Hub de Resiliència durant tres anys, en què es compromet a compartir amb altres ciutats la seva experiència i els seus coneixements per millorar la resiliència davant dels desastres, conscient que  la col·laboració entre ciutats és essencial per avançar en el camí de la resiliència urbana a tot el món.

Els centres de resiliència formen part de la iniciativa MCR2030, en què cada ciutat ha desenvolupat solucions locals per millorar la capacitat de resistir i recuperar–se davant els desastres, que poden contribuir a orientar les polítiques municipals cap a la reducció de riscos. 

Barcelona ja és reconeguda com a líder internacional en el foment de la resiliència i com a centre de cooperació global, que ofereix la seva ajuda a altres ciutats a través del programa de cooperació entre ciutats i del conveni de col·laboració amb el Programa global de resiliència d’ONU–Habitat. En aquest sentit, treballa per donar suport tècnic a les ciutats perquè ampliïn els perfils de resiliència i avancin pel que fa al coneixement i l’autoavaluació en relació amb les vulnerabilitats.

Aquest nomenament, que també han rebut Greater Manchester, Helsingborg i Milan, proporciona un marc excel·lent per continuar construint resiliència amb un  impacte tant a escala de ciutat com en l’àmbit global.

 

Més informació: