Resiliència urbana

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir, resistir qualsevol perill o risc possible i recuperar-se'n.

L’Ajuntament de Barcelona promou un model de resiliència que treballa per construir una ciutat amb més capacitat d’afrontar els reptes actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

Objectius

  • Reduir les vulnerabilitats de la ciutat amb accions preventives que minimitzin l’impacte de les tensions que es poden donar, de manera que la ciutat sigui capaç de resistir-les mantenint les seves funcions essencials.

  • Proveir la ciutat dels mecanismes adequats per a la detecció i l'avaluació anticipada dels riscs que pugui necessitar gestionar.

  • Treballar per millorar la capacitat de resposta i minimitzar l’impacte i el temps de recuperació de la ciutat al seu estat original, o equivalent, davant de situacions de crisi.

  • Proporcionar informació útil i eines per donar suport al procés de presa de decisions - tan operatives com estratègiques - a escala global de ciutat.

En la gestió dels serveis urbans hi ha una gran complexitat a causa dels múltiples agents que intervenen en el procés. Barcelona està treballant per construir les eines i les estructures organitzatives necessàries que permetin abordar la gestió de la ciutat de la manera transversal i intersectorial que la realitat urbana, que cada vegada és més complexa, requereix. Aquest procés, s'ha consolidat amb la creació del departament de Resiliència Urbana en l'organigrama municipal, dins de l’àrea d’Ecologia Urbana. (Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures)

També es col·labora amb institucions internacionals que treballen en aquest àmbit amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències per aportar la visió, l'experiència i el model desenvolupat per Barcelona. Alguns d'aquests organismes són: UN-Hàbitat, amb seu a Barcelona, mitjançant el programa "City Resilience Profiling Programme"; UNISDR, com a membres de la campanya "Making Cities Resilient", que ha reconegut la ciutat com a Role Model City for Infrastructures and Urban; el programa de les "100 Resilient Cities", promogut per la Rockefeller Foundation, o la xarxa de ciutats C40.

 

Més informació