Serveis

L’Ajuntament vetlla pel bon funcionament de la ciutat a fi de garantir el benestar diari de la ciutadania i contribuir al desenvolupament de la ciutat. Una ciutat on funcionin els serveis, que evolucioni i es transformi i que avanci d'acord amb les noves tecnologies.

La ciutat funciona

La ciutat funciona com un ésser viu que mira de conviure de manera respectuosa amb el seu entorn per créixer. Els serveis municipals assumeixen la gestió i optimització dels recursos naturals disponibles així com l’espai urbà i el territori municipal per garantir la prestació dels serveis a la ciutadania, cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones.  

La ciutat es transforma

Les obres que es duen a terme impliquen millores importants en els serveis que abasteixen la ciutat. Consulteu quines són les obres en execució, quina en serà la durada i quin impacte tindran en l’espai públic. 

Moure's per Barcelona

A la ciutat i l’espai públic hi conviuen els diferents modes de transport que faciliten la mobilitat de les persones i les mercaderies, teixint una xarxa complexa i diversa de desplaçaments.