Xarxa Barcelona + Sostenible

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 és un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que serveix de marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat de la ciutat. El Compromís estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022.

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 - Agenda 21 de Barcelona. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement compta amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Les organitzacions ciutadanes que vulguin adherir-s'hi són convidades a signar una acta on manifesten que assumeixen la seva coresponsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible, d'acord amb els objectius i les línies d'acció recollits al Compromís. A la vegada, es comprometen a treballar-hi activament i a fer públiques les accions concretes que configuren la seva contribució. El propòsit és assolir els objectius del Compromís amb la suma de les aportacions de totes les organitzacions signants.

La xarxa de signants està formada per centres educatius, associacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis i sindicats, entre d'altres. El mateix Ajuntament de Barcelona és membre de la xarxa i assumeix com a part del seu compromís el lideratge de l'acció de les organitzacions de la ciutat. A través d'una Secretaria Tècnica, les organitzacions signants compten amb assessorament personalitzat i servei d'atenció a consultes, a més a més d'elements de comunicació comuns (web, newsletter), sessions de formació i oportunitats de trobada, d'intercanvi, col·laboració i projecció de les seves iniciatives.

Més informació:

Web de la Xarxa Barcelona + Sostenible

 

Enllaços:

Documents relacionats: