Taula Contra la Contaminació de l'Aire

La Taula Contra la Contaminació de l’Aire té l'objectiu de treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació a la ciutat.

El govern municipal compta amb aquest espai transversal amb la finalitat de donar resposta al problema de contaminació atmosfèrica de la ciutat. La Taula té l’objectiu d’analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire.

Aquesta Taula està integrada per tots els agents implicats: serveis municipals, grups municipals i diverses entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic, social, ecologista, de la mobilitat, de la salut i del sector científic. La necessària complicitat del govern municipal amb la ciutadania i els agents socials, permet un efecte multiplicador que pot arribar a contribuir notablement a aconseguir una ciutat més saludable.

A més, per reforçar una governança única de les administracions en el combat contra la contaminació de l’aire, també hi són convidats l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

De la Taula emana un Grup de Treball Científico-Tècnic que desenvolupa el protocol d’episodis d’alta contaminació i determina l’estratègia de les mesures estructurals a aplicar a la ciutat.

El Grup de Treball està integrat per experts de:

  • Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
  • Institut de Salut Global, ISGlobal
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Ecologia Urbana (Qualitat Ambiental, Mobilitat i Infraestructures)
 

Els nivells de qualitat de l’aire a Barcelona

La millora de qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona ha estat, des de finals dels anys 70, un dels principals reptes ambientals amb els quals ha hagut de conviure la ciutat i davant dels quals ha calgut definir diferents estratègies d’actuació per tal de reduir l’emissió de contaminants locals. Tanmateix, la ciutat ja ha superat alguns reptes en termes de contaminants locals, com poden ser la reducció del plom o el diòxid de sofre, gràcies a les millores tecnològiques, i legislatives aplicades.

Actualment, per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla un conjunt d’estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). A Barcelona ciutat, hi ha un total d’11 estacions de la xarxa i a través d’ells, anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza informes sobre l’evolució de la concentració dels contaminants en l’aire.

A dia d’avui, Barcelona, com altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rotterdam), supera els límits de concentració en mitjana anual d’NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut (des de l’any 2010 els límits europeus de màxima concentració mitjana anual són 40 µg/m3 per els NO2 i les PM10). Aquest fet exigeix que s’hagin d’adoptar estratègies d’actuació a tots nivells (locals, nacionals, estatals i/o europees) per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats i les seves Àrees Metropolitanes.

L’Ajuntament de Barcelona ha donat nou impuls a la lluita contra la contaminació atmosfèrica a través de la Mesura de Govern "Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona" (novembre 2016) que inclou mesures estructurals per disminuir els nivells mitjans de NO2 i PM10 i mesures específiques per afrontar episodis d’alta contaminació i avançar cap a una ciutat més saludable.

Sessions:

Documentació relacionada:

Web de referència: