Tràmits

En aquest apartat trobareu els principals tràmits de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que l'Ajuntament posa al vostre abast a l' Oficina Virtual de Tràmits a l'abast de ciutadans i empreses, per tal que pugueu fer les gestions telemàticament. No obstant això, alguns d'aquests tràmits i gestions cal fer-los o finalitzar-los de manera presencial. Trobareu tota la informació necessària als enllaços.

L’Ajuntament va notifica electrònicament a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals de subjectes obligats a relacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament. Aquest mètode de notificació és opcional per a les persones físiques, Per rebre les notificacions electròniques i deixar de rebre-les en paper, cal que us registreu amb el certificat digital al Registre de subscripció de la notificació electrònica.

Més informació: Portal de notificació electrònica

Tramitació telemàtica de Llicències d'Obra

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la tramitació de les vostres sol·licituds d'expedients d'obres de forma telemàtica. Això és possible gràcies al desplegament de l'expedient electrònic de Llicències d'Obra. Requereix disposar d'identificació o certificat digital, i projecte o la documentació tècnica de les obres en format electrònic.

Tràmits de Llicències

En aquest apartat trobareu tots els tràmits de llicències urbanístiques que l'Ajuntament posa al vostre abast al portal de tràmits per poder fer gestions per mitjà de la xarxa. No obstant això, alguns d'aquests tràmits i gestions, cal fer-los de manera presencial. Trobareu tota la informació necessària als enllaços.

Tràmits i Cens d'Activitats

En aquest apartat trobareu tots els tràmits associats a la implantació de noves activitats així com els tràmits relacionats amb els expedients d’activitats ja existents que l'Ajuntament posa al vostre abast al Portal de Tràmits, així com la consulta del cens d'allotjaments turístics i el cens de reserva.

Tràmits de Mobilitat

Accedeix a través d'aquest enllaç als tràmits relacionats amb els serveis públics per a una mobilitat activa i sostenible. Des de serveis vinculats amb la bicicleta i el bicing, el transport públic, aparcament, àrea verda, zones d'accés controlat, o altres ajuts i serveis.