Llicències d'Activitats

AVÍS: En data 09/05/2024, s'ha publicat al BOPB l'Aprovació definitiva de la modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral de l'Administració Ambiental de Barcelona (OMAIIAA).

 

En aquest apartat trobareu tots els tràmits associats a la tramitació del règim d’intervenció de les llicències: d’activitats, d’esdeveniments, comercial i d’usos i obres de caràcter provisional. Trobareu tots els enllaços dels tràmits que us adreçaran a l'Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Alguns d'aquests tràmits i gestions, és possible que calgui cal fer-los de manera presencial. Trobareu tota la informació necessària als enllaços.

Llicència d’usos i obres de caràcter provisional

Segons el Capítol V de règim d’ús provisional del sòl, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme:

Llicència comercial municipal

Corresponent als establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 2.500 i 5.000 m2 (activitat sotmesa al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials).

Tramitació de permisos per a la realització d’esdeveniments

Altres tràmits municipals