Verd urbà i biodiversitat

Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa. 

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com ara la naturalitat, la biodiversitat, la complexitat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les relacions socials.

Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020)

Aquest pla defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat.

Pla Natura (2021-2030)

És un instrument estratègic i participat, que té la visió d’una ciutat de l’any 2050 amb una infraestructura verda funcional i ecològica, amb un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda  metropolitana.

Estratègia d’agricultura urbana

L’Estratègia d’agricultura urbana és un instrument que planifica les actuacions necessàries per aconseguir millorar i augmentar la superfície agrícola a la ciutat amb un model agroecològic. 

Terrats vius i cobertes verdes

L’Ajuntament impulsa actuacions per activar terrats, cobertes i celoberts en edificis existents i de nova planta i treure’n el màxim rendiment social, ambiental i energètic.

Pla director de l'arbrat

La quantitat i qualitat dels arbres i el seu rol com a component de la infraestructura verda a la ciutat són factors que han anat prenent importància durant les últimes dècades a la nostra ciutat. 

Pla d'Impuls a la Infraestructura Verda

Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds.

Carta del Verd i de la Biodiversitat

És una guia de referència, que recull com dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat.