Verd urbà i biodiversitat

Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa. 

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com ara la naturalitat, la biodiversitat, la complexitat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les relacions socials.

Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020

Aquest pla defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat.

Pla director de l'arbrat

La quantitat i qualitat dels arbres i el seu rol com a component de la infraestructura verda a la ciutat són factors que han anat prenent importància durant les últimes dècades a la nostra ciutat. 

Control ètic de coloms a Barcelona

Barcelona és la primera gran ciutat que impulsa mètodes anticonceptius amb nicarbazina, una substància inhibidora de la capacitat reproductora dels coloms.

Pla d'espais interiors d'illa

L’Ajuntament duu a terme la urbanització i arranjament d’interiors d’illa per garantir-ne l’ús públic com a espais d'estada i de circulació, amb predomini del verd i d’equipaments.

Pla d'Impuls a la Infraestructura Verda

Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds.

Terrats vius i cobertes verdes

L’Ajuntament impulsa actuacions per activar terrats, cobertes i celoberts en edificis existents i de nova planta i treure’n el màxim rendiment social, ambiental i energètic.

Nou centre d'acollida d'animals de companyia

El CAACB tindrà la seva nova ubicació a uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona al terme municipal de Montcada i Reixac.

Convivència i animals de companyia

La ciutat de Barcelona s'encarrega de la convivència entre les persones, els animals i l’entorn, i en aquest espai comú es requereix també la col·laboració ciutadana.