Pla director de l'arbrat

La quantitat i qualitat dels arbres i el seu rol com a component de la infraestructura verda a la ciutat són factors que han anat prenent importància durant les últimes dècades a la nostra ciutat. Per això, és necessari un document estratègic que guiï l’acció municipal en matèria de planificació i gestió de tot l’arbrat de la ciutat.

En aquest sentit, l’estratègia implica adaptació i anticipació al canvi. També cal considerar que l’arbre és un ésser viu amb una longevitat de vida elevada (la mitjana en medi urbà està aproximadament en 50 anys). Per tot això, la visió del Pla director de l'arbrat és a llarg termini, del 2017 al 2037 (20 anys).

La massa arbrada de la ciutat és un recurs natural universal que connecta les persones amb la natura urbana, aporta salut i habitabilitat gràcies als seus serveis ambientals, socials i paisatgístics a la població actual i a les generacions futures.

La conservació d’aquest patrimoni verd és impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona amb la implicació de tothom, tant d’àmbit públic com privat, organitzacions o ciutadania.

El Pla director de l'arbrat té com a objectiu final gaudir d’un organisme viu i dinàmic, sa, biodivers, abundant, madur, segur, amb més espècies autòctones, identitari i sostenible, que ha de disposar de les millors condicions per al seu desenvolupament, adaptat a l’ecosistema urbà. L’arbrat urbà és essencial en la infraestructura verda i en una configuració d’espai públic de qualitat.

1,4 milions

d’arbres és el patrimoni arbori estimat de Barcelona

25,20%

de la superfície de la ciutat el cobreix l’arbrat

50 anys

és l’edat mitjana de vida d’un arbre en medi urbà