Pla Natura (2021-2030)

Horts urbans vista aèria
Noi fent esport
Superilla Sant Antoni
Eix verd de Cristobal de Moura
Park Güell vista aèria
Horts urbans vista aèria
Noi fent esport
Superilla Sant Antoni
Eix verd de Cristobal de Moura
Park Güell vista aèria

El Pla Natura Barcelona 2030 és un instrument estratègic i participat, que té la visió d’una ciutat de l’any 2050 amb una infraestructura verda funcional i ecològica, amb un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda  metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic. Aquesta xarxa de natura urbana és apreciada i conservada com a patrimoni natural de la Terra, i com a benefici per a les persones i les generacions presents i futures, que gaudeixen de la connexió amb la natura i s’impliquen en la creació d’espais verds i en la conservació i millora de la biodiversitat.

Els objectius generals del Pla Natura són els següents:

  • Incrementar la infraestructura verda de la ciutat per maximitzar els seus serveis, sobretot els d’adaptació al canvi climàtic, i millorar l’accés de tota la ciutadania a la natura urbana.
  • Desplegar i consolidar la gestió ecològica i la naturalització en la gestió de la natura, al servei de la salut de la ciutadania i de la conservació de la biodiversitat a la Terra.
  • Conservar i promoure la biodiversitat, protegint les espècies, i millorant els hàbitats i la seva connectivitat.
  • Fer créixer el coneixement, el gaudi i la cura de la natura urbana, i facilitar i promoure la implicació de la ciutadania en la seva conservació i millora.


Per assolir els objectius anteriors, el Pla Natura Barcelona preveu:

  • Incrementar 160 hectàrees entre el 2015 i el 2030, per donar compliment al Compromís pel Clima 2015: 1 m2 més de verd per habitant.
  • Incrementar 100 hectàrees la superfície naturalitzada. 
  • Crear 10 refugis de biodiversitat.
  • Doblar el nombre de participants en activitats de natura.
  • 40 nous projectes del programa “Mans al verd”.


El Pla Natura Barcelona 2021-2030 s'estructura en tres eixos i dos àmbits transversals i un total de vint accions i cent projectes, amb un primer Programa d’acció 2021-2025 sota el qual s’executaran deu projectes prioritaris, també anomenats tractor.

 

Consulta el document

 

+100 ha

superfície naturalitzada

+10 refugis

de biodiversitat

x2

participants a activitats de natura