• Inici
  • / Què fem i per què

Què fem i per què

L'Ajuntament vetlla per garantir un espai públic de qualitat, una ciutat verda i biodiversa, productiva i resilient, i una mobilitat activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la ciutadania.

Medi ambient i espai públic

La ciutat la conformen un conjunt de sistemes en constant procés de transformació i millora per adaptar-se a les necessitats de la població.  Els plans de millora urbana vetllen per la qualitat en la prestació dels serveis urbans i la regeneració de la trama urbana en benefici de les persones.

Verd urbà i biodiversitat

Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa. L'Ajuntament té cura de la natura i el verd de la ciutat, que més enllà del seu valor ecològic, ens presten valuosos serveis com a espais de convivència, salut i benestar.

 

Urbanisme per als barris

La ciutat construïda ha esdevingut una gran àrea metropolitana amb les mateixes exigències de cohesió territorial i sostenibilitat ambiental que les grans urbs europees.

Mobilitat sostenible

Qualitat de vida és també tornar els carrers a les persones. Una Barcelona pacificada i connectada en què es fomenta la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable per als vianants i les bicicletes, amb facilitat per arribar a tot arreu amb transport públic efcient, net i a l'abast de tothom.

Energia i canvi climàtic

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur, perquè s'assegura els recursos i les condicions necessàries per mantenir i millorar la qualitat de vida.

Compromís ciutadà

L’Ajuntament de Barcelona fomenta actuacions i espais per a la implicació social en la transformació i evolució de la ciutat. Per una ciutat oberta i acollidora que dóna veu a la diversitat de les comunitats que hi viuen.