Urbanisme per als barris

La ciutat construïda ha esdevingut una gran àrea metropolitana amb les mateixes exigències de cohesió territorial i sostenibilitat ambiental que les grans urbs europees.

Alhora, la importància del barri en aquesta nova realitat, obliga a actuar de manera decidida per evitar fractures territorials, garantir les mateixes oportunitats a qualsevol indret de la ciutat i generar un espai de proximitat indispensable per a la implicació social i la generació d'entorns que esdevinguin promotors de salut i benestar de la ciutadania.

En aquest context la defensa i l'aposta pel bé més preuat d'una ciutat, l'espai públic, esdevé un objectiu central.

La Model

L’Ajuntament avança en la recuperació de l'antiga presó, que ha d'esdevenir un espai ple d'equipaments, habitatges i un gran parc.

Barcelona, ciutat patrimoni

La ciutat de Barcelona és apreciada internacionalment per la qualitat del seu paisatge urbà, del qual el patrimoni és un component central, vertebrador, essencial. 

Rec Comtal, un espai històric

El Rec Comtal és una de les infraestructures hidràuliques més importants de Barcelona, que va abastir d’aigua la ciutat i en va irrigar el seu territori agrícola des del segle X fins a mitjan segle XX.

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs

L'Ajuntament de Barcelona amplia la prohibició d'obrir noves botigues de souvenirs als entorns de la Sagrada Família, al barri de Sant Antoni i a les zones del voltant del Camp Nou, el Park Güell i de la Casa Vicens.

Urbanisme amb perspectiva de gènere

Per garantir una vida quotidiana òptima i sense discriminacions, s’apliquen criteris de transversalitat de gènere en grans projectes de transformació com la pacificació de la Meridiana, la nova xarxa de bus, les superilles i el Pla de barris.

Protegim les escoles

Barcelona protegirà les escoles per garantir entorns educatius segurs, saludables i plens de vida. Fins al 2023, actuarem a 200 escoles.

EDUSI - Eix Besòs

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020

Glòries

L’Ajuntament de Barcelona proposa una Modificació del Pla general metropolità que desencalla i dóna resposta al Compromís per Glòries i permet seguir desenvolupant totes les actuacions previstes en aquesta zona.

Regeneració Urbana

El Programa de regeneració urbana de Barcelona es desenvolupa en teixits urbans amb l’objectiu de millorar les condicions d’habitabilitat de la ciutadania.

PEUAT

El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) regula la implantació d’establiments d’allotjament turístic, així com d'albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic.

Meridiana

L'objectiu és pacificar la Meridiana i recuperar-la com a via urbana pels ciutadans i veïns dels barris que travessa i connecta, convertint-la en un eix cívic de la ciutat, en el seu tram entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat. 

Sagrera

El projecte de l’estació i del parc lineal de la Sagrera és un projecte de transformació urbana que aborda la millora i ampliació de les infraestructures presents en l'ambit des del punt de vista d'un projecte de creació de ciutat.

Pere IV

El projecte de reurbanització del carrer de Pere IV consisteix en la recuperació de l'antiga carretera de França com a nou eix cívic i patrimonial de Sant Martí.

Park Güell

El Pla executiu del Park Güell 2018-2022 té per objectiu reduir l’impacte de la massificació i fomentar l’ús comunitari dels espais, així com millorar la mobilitat de l’entorn i potenciar un nou model de gestió.

Vallcarca

Vallcarca enceta un nou camí per impulsar la seva transformació. El nou MPGM desencalla la construcció d’habitatge, espais verds i equipaments que necessita el barri.

Marina del Prat Vermell

La Marina del Prat Vermell és un dels barris nous de Barcelona, un territori que històricament depenia econòmicament de l'agricultura i la ramaderia, i que en l'actualitat es troba en ple creixement.

Superilles

El programa Superilles busca recuperar espai públic per a les persones, creant eixos verds i places amb nous espais d'estada, amb més verd, més segurs i amb menys contaminació i soroll.

Colònia Castells

El procés impulsat pel Districte de les Corts per reconduir el projecte de Colònia Castells ha servit de prova pilot per crear un nou model d’actuació municipal en processos de transformació urbanística d’aquestes característiques, que impliquen afectacions a famílies i als seus habitatges.

Casernes de Sant Andreu

L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca van acordar el 2 de desembre de 2015 reactivar la urbanització de les antigues Casernes de Sant Andreu.

Ajuts a la rehabilitació d'edificis

Són ajuts per a la millora de l’eficiència energètica, l’accessibilitat dels habitatges i la resolució de patologies estructurals, que contribueixen a millorar la qualitat del patrimoni de l’edificació a la ciutat.