Urbanisme amb perspectiva de gènere

L’Ajuntament de Barcelona va elaborar, el 2017, la mesura de govern "Urbanisme amb perspectiva de gènere", que incloia un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques i aconseguir una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres.

Per garantir una vida quotidiana òptima i sense discriminacions, s’ha impulsat l'aplicació de criteris de transversalitat de gènere en grans projectes de transformació com la pacificació de la Meridiana, la nova xarxa de bus, les superilles i el Pla de barris. El procés participatiu de la gran transformació de la Meridiana ha incorporat sessions de treball específics, amb grups de dones i altres col·lectius de gènere.

També com a fruït d'aquesta línia d'acció, s'ha treballat un mapa de ciutat a partir de la realització de marxes exploratòries (visites in situ al territori amb tècnics municipals, veïnes i veïns i experts en àmbits com el gènere i seguretat) per detectar on calia millorar l’espai públic. En dos anys s'han dut a terme 11 marxes exploratòries a diversos punts de la ciutat amb 173 dones participants per analitzar a peu de carrer les problemàtiques i necessitats de cara a fer-hi millores i augmentar la percepció de seguretat. Una d’aquestes marxes ha estat a la Colònia Santiveri, al barri de la Marina, on ja s’ha reurbanitzat els carrers Gabriel Miró, Torres de Marina i Encuny a partir dels criteris recollits en la marxa exploratòria.

A Gràcia s’ha tirat endavant un projecte pilot per produir un mapa de la xarxa quotidiana a escala de barri i de districte que inclogui els equipaments, els espais públics i altres serveis i on s’indiquin les rutes accessibles i segures, així com rutes alternatives

A més, tots els projectes d’espai públic i planejament urbanístic s’elaboraran tenint en compte un manual amb criteris de gènere que ha estat presentat el 14 de febrer de 2019.

 

Documentació: