Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

El Consell representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i preveu, en el marc del nou reglament, esdevenir promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.