Activitat

Dimecres 5 de juliol de 2017 a les 18.30 h a la Biblioteca de Sant Andreu Ignasi Iglésias–Can Fabra (c. del Segre, 22-32)

 

Ordre del dia

1. Benvinguda.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (8/11/2016).

3. Actualitat de la xarxa Barcelona + Sostenible.

 • Programa Comerç + Sostenible.
 • Final de curs d’Escoles + Sostenibles.

4. Compromís de Barcelona pel Clima.

 • Seguiment dels projectes.
 • Plantejament del Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona i del procés participatiu vinculat. Convocatòria del grup impulsor.

5. Informació sobre la Convenció de la xarxa Barcelona + Sostenible amb motiu de l'equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  Plantejament i validació de la proposta de grup de treball.

6 Presentació del programa d’accions l’estratègia Residu 0. Aportacions de la sessió participativa realitzada (22/6/2017).

7. Retorn de les noves Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Participació durant el període d’exposició pública (fins al 30 de juliol).

8. Torn obert de paraules.

 

El dimecres 5 de juliol es va celebrar la primera sessió del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de 2017 a Can Fabra. Es van tractar el Pla Clima, la Convenció de Signants i el Programa d'accions de l'Estratègia Residu Zero, entre altres temes.​
 

La Biblioteca de Sant Andreu Ignasi Iglésias – Can Fabra del barri de Sant Andreu va acollir dimecres 5 de juliol una nova sessió del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, la primera del 2017.

L’acte es va inaugurar amb les paraules de Janet Sanz, cinquena tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, que  va fer referència a la lluita contra el canvi climàtic i la priorització de polítiques  en el marc del Pla Clima en el que s'està treballant, i amb l'horitzó de la COP23 a Bonn.

Per iniciar la sessió, es va presentar la Marta Cuixart com a nova Secretària del Consell, i es va donar per aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap modificació.

En el punt sobre l’actualitat de la xarxa Barcelona + Sostenible, l'Àlex Goñi, president de PIMEC Comerç, va parlar sobre el programa Comerç + Sostenible, que es va presentar el passat 7 de febrer amb l’acte de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de 54 entitats associatives del món del comerç, gremis i organitzacions professionals de Barcelona. Actualment ja són 108 entitats que s’han sumat al programa Comerç + Sostenible i fan visibles les seves accions per la sostenibilitat. Va remarcar l'esforç de la patronal en relació al pacte de la bossa, al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos i a l'economia circular. 

Per altra banda, en Lluís Sala, vicepresident del Consell, va al·ludir a la finalització del curs 2016-2017 del programa Escoles + Sostenibles, que es va celebrar el passat 13 de juny amb un acte de cloenda conjunt de centres educatius de primària i secundària en el qual van assistir prop de 600 persones entre alumnat i professorat. L’esdeveniment va tenir com a al·licient l’estrena en primícia de la cançó “El nou combustible”, un himne a favor dels hàbits sostenibles elaborat conjuntament i de forma participativa entre el grup Xiula i un bon nombre de centres de la xarxa. Dels diversos projectes que es duen a terme a les escoles, va ressaltar el mapa de soroll sobre l'impacte de la contaminació acústica en els centres i l'entorn i la nova microxarxa de cocreació dels patis.

Un cop finalitzat aquest punt, es va informar sobre les novetats dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima, un espai en el qual l'Elena Forcada, tècnica de la direcció d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, i els membres dels equips de projectes que hi eren presents van poder exposar com s’estan desenvolupant.


A continuació, Frederic Ximeno, Comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament va presentar el Pla Clima, un nou document que té per objectiu ser la referència de com es treballa el canvi climàtic a la ciutat en els propers dos anys i en perspectiva del 2030. Durant el desenvolupament d’aquest Pla, hi haurà un procés de coproducció per tal de que les entitats, empreses i organitzacions de la xarxa hi puguin dir la seva. El pròxim dijous 13 de juliol s’ha convocat la primera sessió en la qual es parlarà sobre el Pla i la plataforma Decidim Barcelona, que s’utilitzarà com a espai per recollir les aportacions relatives al document. Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà per aquest procés. 

La Convenció de Signants per commemorar l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat també va ser un punt important de l’ordre del dia de la sessió, presentat per la Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria de Barcelona + Sostenible . El Consell va validar la proposta del procés, que contempla l’elaboració de documentació per a la diagnosi, un grup de treball i un acte que tindrà lloc el 30 de novembre.

Posteriorment en Carlos Vázquez, director de Neteja i Gestió de Residus i la Rosa Garcia, representant de Rezero, van presentar el Programa d’Accions de l’Estratègia Residu Zero, amb el detall de les mesures i línies estratègiques que es van treballar a la sessió participativa  del passat 22 de juny, amb els membres de la xarxa. Les aportacions que es van prioritzar van ser la creació de la taxa de residus, la coresponsabilitat ciutadana, la disminució de residus en comerços i restaurants, el sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, l'aprofitament d'aliments i la recollida porta a porta a la ciutat. 

Per anar acabant la sessió es va fer un retorn de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana i es va indicar que el període d’exposició pública durarà fins el 25 de juliol i l'aprovació definitiva serà al setembre. 

Per concloure la sessió es va obrir un torn obert de paraules, en el qual es va incidir en la importància d'impulsar propostes més concretes i valentes en la gestió de residus i en la contaminació atmosfèrica, la preocupació per la salut, l'impacte del turisme en la ciutat i l'accessibilitat en els comerços. També es va destacar la voluntat de que el Consell sigui un òrgan més participatiu i que els membres intervinguin en els punts de l'ordre del dia.

 

Enllaços relacionats:

Dimarts 8 de novembre a les 18.30 h al Casinet d'Hostafrancs (c. del Rector Triadó, 53).

1. Benvinguda.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3. Temes informatius:

 • Nous membres del Consell.
 • Procés participatiu del PAM.
 • Revisió i actualització de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana.
 • Indicadors d'assoliment del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
 • Cicle "Estratègies d'Ecologia Urbana".

4. Presentació i posada en comú: “Cap a una Barcelona sense residus. Estratègia Residu Zero”.

5. Estat de la qüestió dels Equips de Projecte del Compromís de Barcelona pel Clima. 

6. Torn obert de paraules.

El Casinet d’Hostafrancs va acollir el passat 8 de novembre la segona sessió plenària de 2016 del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. L'acte va ser presidit per Janet Sanz, tinenta d’alcaldessa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i Presidenta del Consell. Van assistir-hi més de 45 persones, representants de la xarxa Barcelona + Sostenible, dels grups polítics municipals i dels districtes de la ciutat.

La presidenta va fer un reconeixement a l’any de treball conjunt en el Compromís de Barcelona pel Clima i en la definició dels projectes. També va destacar que el 2017 serà moment per fer revisió, veure on som, planificar i agafar energies per a continuar amb una etapa més ambiciosa.

Janet Sanz va donar la benvinguda a Frederic Ximeno, nou comissionat d’Ecologia, que va afirmar: “pujo a un AVE en marxa que no tinc intenció de parar sinó de córrer per agafar-lo”.

Miquel Reñé, Secretari del Consell, va presentar temes informatius; comunicació dels nous membres del Plenari i de la Comissió Permanent, el procés participatiu del PAM i el procés participatiu per revisar i actualitzar les Normes Reguladores de Participació Ciutadana.

A continuació, Irma Ventayol, coordinadora de l’Oficina de Sostenibilitat, va presentar un resum dels indicadors de sostenibilitat de ciutat, incidint en la col·laboració dels diferents responsables per obtenir-los i les millores en la comunicació. Es va lliurar un exemplar de la publicació a cada assistent i es va informar de com es pot accedir a tota la informació a través de la web.

Tot seguit, va prendre la paraula Marta Cuixart, responsable del programa Barcelona + Sostenible, que va fer un resum de les tres jornades de treball del Cicle d’Estratègies d’Ecologia Urbana del mes de juliol de 2016, dirigides als membres del Consell i signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Després, Carles Vázquez, director de Neteja i Gestió de Residus, va presentar l’Estratègia de Residu Zero - Cap a una Barcelona sense Residus. Va explicar que l’estratègia és el resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i les organitzacions, entitats i empreses que actuen en l’àmbit dels residus des de la perspectiva de la cultura de la sostenibilitat. Al torn obert de paraules, es va demanar fer públics els compromisos que s’adquireixen i la participació a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero. Es va esmentar la responsabilitat internacional que representa Barcelona com a exemple davant d’altres ciutats i regions i de l’agenda internacional de l’Estratègia. A més, es va exposar que també cal implicar-se en el canvi normatiu i la revisió de la llei de residus de l’any 1993 que està plantejant la Generalitat de Catalunya.

La Presidenta va dedicar unes paraules de reconeixement a la vinculació i participació a l’estratègia de Residu Zero provinent de la mobilització de les entitats.

El vicepresident del Consell, Lluís Sala, va presentar el procés de treball del Compromís de Barcelona pel Clima, des de la definició del Compromís, la presentació a la COP 21 a París i les sessions de treball participatives per definir els projectes fins al moment actual.

Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental, va exposar el que s’ha fet en els projectes liderats per l’Ajuntament. Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria Barcelona + Sostenible, va explicar, a partir dels pòsters presentats a la jornada Fem Xarxing al juliol, l’estat dels 9 projectes liderats per les entitats de la xarxa de Barcelona + Sostenible.

En el darrer torn obert de paraules es van tractar temes energètics, de mobilitat sostenible i es va fer referència a la necessitat d'incidir en l'acció als territoris, amb les entitats veïnals i locals.

Enllaços relacionats:

Dimarts 2 de febrer a les 18.00 h a l’Auditori de l'Espai Jove les Basses, carrer Teide 20.

1. Benvinguda

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Temes informatius

3. Presentació i posada en comú: Cap a una Barcelona sense residus. Estratègia Residu Zero

4. Estat de la qüestió dels Equips de Projecte del Compromís de Barcelona pel Clima 

5. Torn obert de paraules

 • Nous membres del Consell.
 • Procés participatiu del PAM.
 • Indicadors d'assoliment del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
 • Cicle "Estratègies d'Ecologia Urbana”.

L'Espai Jove les Basses va acollir el passat 2 de febrer la primera sessió plenària de 2016 del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa de la ciutat i van assistir-hi prop de 60 membres de la xarxa B+S.

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona Ada Colau va inaugurar el primer Plenari de l'any del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. A l'acte hi van assistir prop de 60 persones, representants de la xarxa Barcelona + Sostenible, dels grups polítics i dels districtes de la ciutat.

L'alcaldessa va dedicar paraules de reconeixement a la tasca realitzada per les entitats del Consell. Va parlar també del dret a la ciutat, a la qualitat de vida de totes les persones. De la necessitat de pensar en el futur de manera responsable i d'abordar canvis estructurals, com la transició cap a un nou model energètic. Va acabar la seva intervenció convidant els membres del Consell a participar del debat sobre el Pla d'Actuació Municipal del mandat per avançar en aquest plantejament.

El vicepresident del Consell, Lluis Sala, va presentar la Comissió Permanent, en la qual hi ha representants de 9 entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible: AMB, Club EMAS, COAMB, Depana, Eco-Union, Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, PIMEC, TMB i la UAB. També formen part de la Permanent representants dels 7 grups polítics de l'Ajuntament, la presidenta i el vicepresident del Consell.

Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i Eva Herrero, comissionada d'Ecologia Urbana, van rendir comptes dels primers mesos de mandat en matèria de sostenibilitat. Van incidir en el Compromís Barcelona pel Clima, l'Operador energètic municipal i l'estratègia de transició energètica, la lluita contra la contaminació atmosfèrica, el repte de la mobilitat sostenible i actuacions concretes com la política d'eradicació de l'ús del glifosat com a herbicida en la via cap a una jardineria més ecològica.

A continuació es va presentar la proposta de treball per al 2016, començant per la participació en el debat del PAM (Programa d'Actuació Municipal 2016-2019). Concretament es va anunciar la sessió participativa adreçada a la xarxa Barcelona + Sostenible que es farà el proper 17 de març per la tarda a l'Espai Jove La Fontana. El PAM serà orientatiu sobre línies de treball del Consell a encetar. Es va demanar als membres del Consell que encoratgessin els integrants dels seus col·lectius a participar en les cites presencials i en la plataforma web de debat del PAM.

Paral·lelament, la Comissió Permanent va proposar crear inicialment 4 grups de treball, basant-se en els temes prioritzats pels participants a l'anterior sessió plenària i en els 9 projectes plantejats al Compromís de Barcelona pel Clima . Els grups són: Eficiència energètica i energies renovables; Mobilitat sostenible; Economia circular i Educació ambiental i comunicació. Es va proposar que cada grup de treball tutelés dos o com a màxim tres projectes del Compromís de Barcelona pel Clima. Addicionalment es va apuntar la possibilitat de crear un grup sobre renaturalització de la ciutat.

Finalment, Rosa Garcia de la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i Oriol Jiménez de la SCEA van presentar el Mapa Barcelona + Sostenible, un exemple de projecte compartit que pot ajudar a orientar la feina d'altres grups de treball del Consell.

El torn obert de paraules va ser ric i intens, destacant les referències a la necessitat d'incidir en l'acció als territoris, amb les entitats veïnals i locals.

Enllaços relacionats:

 

El 6 de maig de 2015 va tenir lloc, a l’auditori del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la primera reunió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, des de l’aprovació del nou reglament de funcionament i del procés d’elecció de membres. L’acte va ser presidit per Antoni Vives, tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà. Hi van assistir representants de 50 entitats i institucions de les 62 que actualment integren el Consell.

Després de la benvinguda per part del president, el secretari, Miquel Reñé, va comunicar les organitzacions i persones que formen part del Consell per designació dels grups polítics, dels diferents sectors i dels districtes. Seguidament es va procedir al nomenament dels 10 membres del Plenari representants d’entitats significatives de la ciutat, a proposta del president, tal com es contempla al reglament, i de la vicepresidència, que va recaure en la figura de Lluís Sala, representant de l’Escola Sant Ramon Nonat.

Tot seguit es va iniciar el punt de l’ordre del dia al qual es va dedicar més temps, amb una dinàmica de deliberació i aportacions en grups sobre àmbits de treball i continguts que hauria de tractar el Consell, i sobre les formes d’organització, sistemes i eines de treball per abordar amb èxit els continguts. Les qüestions prioritzades per cada grup van ser exposades al Plenari i es van recollir com a material de base per encetar el camí del Consell.

El secretari Miquel Reñé va explicar l’últim pas formal que caldrà fer per constituir el Consell, que és la creació de la Comissió Permanent. Es tracta d’un òrgan col·legiat de caràcter executiu encarregat de vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell. Tal com recull el reglament, la Comissió Permanent estarà formada per la presidència o persona en qui delegui; la vicepresidència; la secretaria; fins a nou representants de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat integrants del Consell i un representant de cadascun dels grups municipals amb representació al consistori. Es va informar que des de l’endemà de la reunió plenària s’obre un procés de consulta a tots els membres del Consell que vulguin formar part d’aquesta Comissió Permanent.

Què són:

 • Emmarquen les temàtiques, orienten la visió i fan el seguiment de les polítiques municipals i dels projectes de la xarxa Barcelona + Sostenible.
 • Són de llarg recorregut.
 • Dins de les seves funcions s’inclou aportar perspectiva, assessorar, detectar l’oportunitat de nous projectes...

Grups proposats:

A) Eficiència energètica i energies renovables

B) Mobilitat sostenible

C) Economia circular

D) Educació ambiental i comunicació

 

Enllaços relacionats:

Compromís de Barcelona pel Clima

Web Compromís pel Clima