Sagrera

Render futur àmbit projecte Sagrera

El projecte de l’estació i del parc lineal de la Sagrera és, a banda d’un projecte d’infraestructures, un projecte de creació de ciutat.

Els criteris que segueix aquest projecte són la connexió dels barris de Sant Martí i Sant Andreu (històricament separats per les vies), la concreció d’un gran espai de verd, el foment de la diversitat d’usos i d’activitats econòmiques al seu entorn, la revitalització de l’espai social i urbà i l’impuls d’un nou model de desenvolupament basat en la sostenibilitat.

El projecte de la Sagrera és la transformació urbana més important i de més abast de la ciutat en qualsevol dels tres eixos d’intervenció, amb el principal intercanviador modal de transport interurbà, amb l’equivalent a una futura població resident de fins a 30.000 habitants i amb més de 30.000 nous llocs de treball, sense comptar el potencial de la zona industrial propera.

Per tal d’implicar els veïns i veïnes de l’àmbit en aquest projecte, l’Ajuntament de Barcelona va crear una comissió en què participen les principals entitats veïnals dels barris de l’entorn. La comissió ha debatut i recollit propostes en relació amb les modificacions de planejament impulsades, el projecte del parc lineal, els criteris d’urbanització i d’espai públic al voltant del parc i la mobilitat a l’entorn del projecte, entre altres. Aquesta comissió també ha realitzat el seguiment de les obres del pas de la línia d’alta velocitat (LAV) en direcció a la frontera francesa i els treballs de cobertura de les vies.

Les fites prioritàries són la reactivació de les obres de construcció de l’estació de la Sagrera (que es preveu que es posi en servei entre el 2024 i el 2025), la construcció de l’estació de Sant Andreu Comtal (que es preveu que estigui enllestida el 2022), la planificació i priorització dels equipaments dels barris implicats i l’impuls de les urbanitzacions possibles als entorns de les vies, en espera de l’execució definitiva de la cobertura i el parc lineal.

 

Més informació:

Web Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV)

 

Notícies:

11/07/2021 - Un disseny obert i modern: així seran les instal·lacions i els entorns de l’estació de la Sagrera

30/06/2021 - Comencen les obres d'urbanització al carrer Josep Estivill per millorar l’entorn de l’estació de la Sagrera

07/05/2021 - Finalitzen les obres d'urbanització del Sector Gran de la Sagrera