Park Güell

L'any 2022 es compliran cent anys de l'obertura del Park Güell al públic i des de l'Ajuntament de Barcelona hi ha la voluntat que quan es commemori aquest centenari, el parc torni a ser un espai que els veïns i les veïnes sentin com a propi i s'inverteixi així la tendència d'icona turística.

En aquest sentit, el Pla executiu del Park Güell 2018-2022, format per 179 actuacions i mesures, té per objectius principals reduir l’impacte de la massificació i fomentar l’ús comunitari dels espais, però també es treballarà per millorar la mobilitat de l’entorn i es potenciarà un nou model de gestió. Durant els cinc anys que es preveu que duri la implementació de les diferents actuacions, s’hi destinaran 24,9 milions d’euros.

L’estudi realitzat a l’hora de fonamentar el pla constata que l’augment de visitants al parc ha generat el desplaçament i la desaparició de les activitats dels veïns i les veïnes de la ciutat. De totes les hores d’obertura del parc, tan sols un 1% corresponen a activitats per a la ciutadania.

La recuperació d’activitats històriques que antigament tenien lloc al parc, l’obertura de franges horàries per a usos ciutadans o la millora del web per adequar-lo a les necessitats de la ciutadania són algunes de les mesures plantejades per combatre el sentiment de pèrdua del parc creixent entre el veïnat.

Proposta Estratègica del Park Güell

1r

Reduir l’impacte de la massificació al parc i entorns a partir de la millor regulació dels accessos i major presencia de personal informatiu i de control.

2n

Fomentar els usos comunitaris al parc i els seus entorns amb la millora dels accessos, noves activitats de lleure pel veïnat, i un nou centre de voluntaris per la divulgació i el coneixement del parc i el seu entorn natural.

3r

Millorar la mobilitat dels entorns: més i millor transport públic, facilitat en l’accés a peu i en bicicleta, i descongestió dels carrers més saturats.

4t

Donar vitalitat al patrimoni del parc incorporant-lo a les agendes culturals del barri i la ciutat.

Impulsar un nou model de governança amb la participació i de tots els agents implicats en la presa de decisions.

Sessió informativa i de debat (Accés i massificació, 4 desembre 2017):

Sessió informativa i de debat (Ús social, 20 novembre 2017):

documents_d_inter_s_solo_e_pesta