Pere IV

El projecte de reurbanització del carrer de Pere IV consisteix en la recuperació de l'antiga carretera de França com a nou eix cívic i patrimonial de Sant Martí.

L'objectiu és que la transformació d'aquesta via, en el tram comprès entre els carrers de Roc Boronat i de Bilbao, esdevingui un entorn més agradable, pacificat i amb prioritat per al vianant. Així, aquest nou eix cívic ha de contribuir a la dinamització dels barris per on conflueix la via i que, alhora, revitalitzi el patrimoni industrial del Poblenou, que es troba en procés de recuperació, i la identitat històrica amb nous usos per a activitats econòmiques socials i cooperatives.

En aquest sentit, els criteris de recuperació de l’eix són:

  • Caràcter cívic
  • Millor relació entre desenvolupaments urbanístics
  • Reforç de l'articulació entre espai públic, equipaments i peces patrimonials 
  • Potenciació de la morfologia singular del carrer
  • Transformació evolutiva combinant projectes existents amb noves oportunitats, atraient inversió
  • Revitalització econòmica sostinguda a petita i gran escala