Meridiana

L'objectiu és pacificar la Meridiana i recuperar-la com a via urbana pels ciutadans i veïns dels barris que travessa i connecta, convertint-la en un eix cívic de la ciutat, en el seu tram entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat. 

Transformar la Meridiana en una avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la ciutadania a viure-la, i no es percebi com una barrera que divideix barris. 

Els canvis han d’avançar vers la seva pacificació i s’han de prendre les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels vianants. 

També cal una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents, que contribueixin a humanitzar i fer més acollidora la via. 

En aquest sentit, i per tal de treballar de la mà de les entitats, les estratègies i criteris que han de guiar la futura intervenció, es constitueix la Taula de Participació del projecte de l’avinguda Meridiana, que agrupa representants polítics, tècnics i veïnals.

Més informació