Vallcarca

Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca
Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que mai han acabat de fer-se realitat. Expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic arran d’aquests projectes de planejament, edificis en mal estat i famílies que fa més de 30 anys que viuen en habitatges afectats, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits pels efectes de la crisi... El barri ha patit al llarg dels anys una degradació que ara es vol pal·liar amb una nova Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que afecta l’entorn dels carrers Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, amb 15.443 m2 de superfície. És un nou impuls per desencallar la construcció d’habitatge, els espais verds i els equipaments que necessita el barri.

Aquest MPGM de Vallcarca, que s’aprova inicialment aquest mes de març de 2018, és fruit d’un ampli consens entre l’administració, els veïns, les entitats i els promotors privats.

 

Fruit de la implicació de tothom

La insistència d’un grup d’entitats en la necessitat de repensar el barri va promoure l’any 2014 l’organització d’unes jornades de participació i la creació de taules de treball conjuntes amb l’objectiu de definir els criteris per a la creació del nou barri. Amb aquestes premisses, l’any 2016 es va convocar un concurs internacional d’idees que va guanyar el projecte “Arrels”, presentat per l’equip de l’arquitecte Carles Enrich. Aquest document va rebre una valoració de 95 punts sobre 100 per part del jurat del concurs, que va considerar que el projecte responia a tots els requisits del veïnat i contemplava una integració en el territori excel·lent.

Per aconseguir un consens encara més ampli, aquest document es va debatre amb el veïnat i les entitats del barri durant les Jornades Participatives que van tenir lloc l’any 2017. L’objectiu era millorar encara més el projecte inicial amb les aportacions de tots els agents implicats per desencallar definitivament la transformació de Vallcarca.

L’ordenació proposada es basa en potenciar i optimitzar els recursos existents, especialment les infraestructures, i mostra una especial sensibilitat amb el patrimoni històric i identitari del barri, preservant les cases baixes i la trama urbana característica de la zona. Alhora, destaca l’aigua com a patrimoni de la zona i posa en valor la conca hídrica formada per les rieres de Vallcarca i Farigola. El projecte contempla:

  • 91 habitatges públics.
  • Equipaments públics a Can Carol i la Fusteria.
  • Zona verda a la plaça de la Farigola.
  • Una gran plaça amb horts i fruiters.

A més d’aquest àmbit de 15.443 m2 contemplat en el MPGM, l’actuació a Vallcarca també comprèn altres zones que es tramitaran i es debatran de forma separada.

 

Més informació

Informació sobre el procés participatiu

Concurs internacional d’idees de Vallcarca

15.443 m2

És la superfície d'actuació del projecte

Març de 2018

S'aprova inicialment el nou MPGM

Implicació

És el resultat de diversos processos participatius