• Inici
  • / Concurs d'idees per a Vallcarca

Concurs d'idees per a Vallcarca

L’Ajuntament posa en marxa un concurs d’idees amb l’objectiu d’atreure les millors propostes per formular una modificació del Pla general metropolità (PGM) a Vallcarca, al districte de Gràcia.

La proposta escollida servirà de base per elaborar un projecte que reculli les demandes veïnals per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, que duu anys parcialment aturat des del planejament de 2002, afectat per la Modificació del PGM Hospital Militar- Vallcarca, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i activitats previstos. El resultat és un barri ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa.

La proposta guanyadora s’elegirà a l’abril, i servirà com a base per a formular un projecte que reculli les demandes i propostes veïnals. L’ordenació haurà de preveure una tipologia d’edificis coherent amb la morfologia del barri i conservar la trama urbana existent, i es valorarà la integració amb l’entorn, el disseny dels habitatges, l’impuls de la cohesió social i la sostenibilitat i eficiència.

Bases del Concurs

En aquest enllaç podeu consultar les bases del concurs, publicades el dijous 1 de desembre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), que regiran el Concurs d'idees per a Vallcarca.

Criteris per a la nova ordenació

L’àmbit del concurs se situa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una superfície de 15.443 m2. Conegueu els criteris que serviran per valorar les propostes rebudes i que indiquen les característiques que haurà de complir la futura ordenació.

Premis, jurat i calendari

El jurat que escollirà la proposta guanyadora està plantejat com una representació de la Taula de Vallcarca. El Concurs d’idees de Vallcarca està obert a equips que disposin d’almenys un tècnic competent en la matèria, i es realitzarà a una sola volta.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es posa documentació específica a disposició dels equips participants al concurs: plànols en .dwg i .pdf, ortofoto de l'àmbit, documentació complementària i enllaços al planejament vigent.

Formulari de lliurament

Descarregueu el formulari normalitzat que haurà d'acompanyar les vostres propostes a l'hora de lliurar-les presencialment al registre. El termini de lliurament finalitza el dimarts 31 de gener de 2017 (inclòs).

Contacte

Amb l'objectiu de resoldre els dubtes dels equips participants s'ha creat una bústia de correu electrònic. La bústia estarà oberta fins el divendres 23 de desembre (inclòs).

Jornada oberta al veïnat de presentació del concurs d'idees per a Vallcarca

Dimarts 13 de desembre va tenir lloc la jornada participativa amb l'objectiu d'informar al veïnat del Concurs d’Idees i transmetre als equips concursants els paràmetres, criteris i marc del concurs.