Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar al 2018 la modificació del “Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona” amb l'objectiu de donar resposta a l’augment progressiu del turisme a la ciutat i la desaparició de l’estacionalitat del turisme i millorar la coexistència de l’activitat turística amb l’activitat diària de la ciutadania que viu i treballea en àrees amb un gran nombre de visitants.

El primer pla, aprovat l’any 2008, tenia com objectiu limitar, en determinats entorns urbans de la ciutat que començaven a patir la massificació turística, la presència de noves botigues de souvenirs i records turístics pel seu impacte negatiu en el paisatge urbà i en els entorns urbans d’especial interès cultural. Les activitats incloses en aquesta regulació van anar des de la venda de records típics d’artesania, passant per les samarretes i gorres, fins a articles per a la llar i parament o productes típics de bijuteria i marroquineria.

Inicialment es va implantar a tot el territori de Ciutat Vella i als entorns del Park Güell i de la Sagrada Família. El document també establia uns entorns de protecció al voltant dels edificis catalogats com a béns culturals d’interès nacional (nivell A). Posteriorment, i com a resposta al creixent interès del monument de la Sagrada Família entre els turistes, l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona va ampliar el perímetre de limitació de la Sagrada Família en una posterior modificació del pla.

La modificació del pla inclou, com a element principal, l’ampliació dels perímetres d’especial protecció de la ciutat en els quals es limita l’obertura d’aquests tipus d’establiment. Aquesta engloba: els entorns de la Sagrada Família i Sant Antoni, a l’Eixample; l’entorn del Camp Nou, a les Corts; els entorns del Park Güell, a Gràcia i Horta-Guinardó; i els entorns de la Casa Vicens, a Gràcia. A banda, també s’aprofita el canvi de normativa per a ajustar els perímetres, entorns i àmbits vigents; millorar els entorns de protecció dels edificis catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (Nivell A) i clarificar la normativa vigent.

L’objectiu del Pla també és protegir el teixit comercial dels barris, evitant que l’obertura d’aquest tipus d’establiments acabi desplaçant el comerç tradicional, amb els inconvenients que aquest fet també genera per la qualitat de vida de la ciutadania.

Sagrada Família

L’ampliació de l’entorn de la Sagrada Família creix per tota l’avinguda Gaudí (àmbit 43) i en 6 illes més de la zona situada entre el passeig de Sant Joan (àmbit 42), l’avinguda Diagonal i els carrers de Nàpols i Rosselló. En total, 15 illes més d’aquests entorns queden incorporades en l’àmbit de prohibició de l’obertura de nous establiments de venda de productes de regal destinats al consum del turisme. Aquests territoris s’incorporen a l’àmbit de prohibició amb les mateixes condicions que la resta, és a dir, s’hi aplicarà la mateixa norma.

Sant Antoni

En el cas de Sant Antoni, atesa la pressió turística que s’està començant a detectar i en concret a l’entorn del nou mercat, la Comissió de Govern també ha acordat prorrogar l’actual suspensió d’obertura de botigues de venda de records en aquest àmbit feta l’any 2017 i incloure-la dins de les zones del pla. En concret, el perímetre que s’incorpora a la modificació normativa és el que configuren els carrers: Casanova, ronda Sant Antoni, avinguda del Paral•lel, carrer Calàbria i carrer Sepúlveda (àmbit 41). En total, 23 illes de l’Eixample, inclosa la del mercat.

Camp Nou

La gran capacitat d’atracció de visitants del Camp Nou també fan necessària la delimitació d’un àmbit d’ordenació dels establiments de souvenirs en el principal recorregut d’accés per travessera de Les Corts des de la parada de metro de Les Corts. L’accés amb transport públic i a peu fa que aquest tram sigui un espai cada vegada més transitat. Per aquest motiu, l’àmbit de la suspensió (àmbit 44) engloba el perímetre comprès al llarg de la travessera de Les Corts, per sota del Camp Nou i fins a la sortida d’aquesta estació de metro.

Park Güell

Des dels districtes de Gràcia i Horta Guinardó també s’han constatat que la previsió de la pressió turística sobre el Park Güell fa necessària una ampliació de l’actual àmbit de suspensió. En el cas del districte de Gràcia, la modificació del pla proposa ampliar l’àmbit de la suspensió vigent, de manera que es contemplin els habituals recorreguts des de les parades de metro fins al recinte del parc. Aquesta zona comprèn l’àmbit delimitat per la travessera de Dalt, l’avinguda Vallcarca, el passeig de la Mare de Déu del Coll i el carrer Santuari (àmbit 45). Pel que fa al districte d’Horta-Guinardó, s’aborden els itineraris de l’àmbit comprès entre travessera de Dalt i la plaça d’Alfons X (Ronda Guinardó amb carrer Praga) i el recinte modernista de Sant Pau i entorns (Av. Gaudí) (àmbit 47).

Casa Vicens

La Casa Vicens, de l’arquitecte Antoni Gaudí, va obrir portes al públic el passat novembre de 2017 i es preveu que tingui una gran afluència de visitants l’any. Per aquest motiu s’ha considerat oportú ampliar l’àmbit d’especial protecció per limitar l’impacte negatiu de l’obertura de botigues de record en una zona que ja ha començat a patir un increment de turistes a causa de l’obertura d’aquest monument. Així, es crea un nou àmbit de forma triangular, delimitat pel carrer Gran de Gràcia, avinguda Príncep d’Astúries i rambla del Prat, incloent bàsicament els recorreguts des de les parades de metro de la L3 de Lesseps i Fontana o des dels ferrocarrils de Gràcia (àmbit 46).

Més informació

Consulteu el text del Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona