Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat la mesura de govern “Barcelona arquitectura, ciutat patrimoni”, que recull una sèrie d’accions per preservar l’arquitectura, l’espai urbà i el paisatge de la ciutat. Entre altres actuacions, es reforçaran els ajuts a la rehabilitació i es crearà un inventari que posarà en relleu l’arquitectura moderna i contemporània no catalogada. Més enllà de les grans obres històriques, es pretén donar visibilitat i reconeixement al patrimoni més singular i modern i que els veïns i les veïnes se’l facin seu.

El document, dotat amb 3.705.000 euros durant el 2017, pretén reforçar el valor que tenen l’arquitectura i el paisatge per a la ciutadania com a factor de qualitat de vida, i impulsar-ne millores, per exemple, mitjançant més criteris de qualitat en els contractes d’obra pública.

Barcelona rep una valoració positiva tant pel que fa als espais públics i edificis com a l’oferta arquitectònica, que és el principal atractiu per als visitants de la ciutat, amb un 9,21 de puntuació l’any 2013, segons les dades d’activitat turística.

S’elaborarà la Carta de Paisatge, que identificarà deu indrets de la ciutat per destacar-ne el valor, com ara el rec Comtal. S’incrementaran els programes de rehabilitació de parets mitgeres i s’assenyalaran nous petits paisatges com a elements que donen sentit de pertinença al veïnat i que expliquen petites històries dels barris. També es duran a terme programes de millora i ordenació de la imatge comercial de la ciutat i es posarà en marxa una ruta d’edificis racionalistes.

Més informació: