Terrats vius i cobertes verdes

L’Ajuntament impulsa actuacions per activar terrats, cobertes i celoberts en edificis existents i de nova planta i treure’n el màxim rendiment social, ambiental i energètic, transformant-les en terrats vius i en cobertes verdes. 

A Barcelona, ciutat densa i de clima mediterrani, és oportú considerar les cobertes, terrats i celoberts com un recurs actualment no explotat, malgrat que la cota més alta dels edificis és utilitzable bona part de l’any. L’ús i la rehabilitació de les cobertes, terrats i celoberts aporten nombrosos beneficis. Socialment posen en valor l´ús de terrats pels veïns i veïnes. Ambientalment incrementen el verd i la biodiversitat, faciliten una reducció de la demanda energètica, i promouen sistemes de producció energètica i d’aprofitament dels recursos naturals, contribuint a l’adaptació dels edificis i de les ciutats al canvi climàtic, i per tant, augmentant la resiliència d’una ciutat. 

En aquest sentit, l’Ajuntament impulsa diverses actuacions per promoure la millora ambiental i social de les cobertes verdes: facilitar ajuts econòmics per a la rehabilitació i la renaturalització de la coberta, oferir al ciutadà documentació i suport tècnic, promoure la revisió de les normatives actuals, promoure mesures de finançament directe o indirecte, edició de material didàctic sobre cobertes i terrats, i habilitació d’un mapa interactiu online amb geolocalització de les cobertes existents, entre d’altres mesures.

Guia de terrats vius i cobertes verdes

67% de les cobertes

a Barcelona són terrats, és a dir, cobertes planes i generalment accessibles

20% de les cobertes

presenten característiques òptimes per a l’aprofitament solar

400.000 MWh/any

d’aigua calenta o electricitat és la capacitat de producció d’aquestes cobertes

1r

Millorar la qualitat de vida de les persones, construint una ciutat més habitable, més saludable, més sostenible, més autosuficient i resilient.

2n

Activar els terrats i les cobertes promovent que els espais existents actualment sense ús s’utilitzin com a espais col·lectius per als veïns.

3r

Promoure l’aprofitament per a la instal·lació de cobertes verdes, i si s’escau, es combinin amb instal·lacions de captació d’energia i d’aigua.