• Inici
 • / Tràmits
 • / eActivitats: Tramitació telemàtica de Sol·licitud de Llicències i Alta de comunicats d'Activitat

eActivitats: Tramitació telemàtica de Sol·licitud de Llicències i Alta de comunicats d'Activitat

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una nova forma de tramitació dels expedients d'activitats que permetrà gestionar d'una manera telemàtica les vostres sol·licituds

Això es possible gràcies al desplegament de l'expedient electrònic en els permisos d'activitat, i requereix disposar del projecte o la documentació tècnica de les activitats en format electrònic, i del certificat digital (nivell baix), que s'instal·la al navegador de l'ordinador i permet identificar-se i signar digitalment.

La tramitació d'activitats a la ciutat passa del format presencial al telemàtic, mitjançant el projecte eActivitats. Això representa un canvi en la forma de treballar i de relacionar-se amb les persones i és possible gràcies al desplegament de l'expedient electrònic, el qual requereix la documentació tècnica de les activitats en format electrònic, així com alguns dels següents sistemes d'identificació i signatura electrònica:

 • idCAT Mòbil i Cl@ve (sistemes basats en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil).
 • DNI electrònic.
 • idCAT Certificat i altres certificats digitals vàlids per relacionar-se amb les administracions públiques. Podeu consultar-los als cercadors de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats a l'Estat espanyol.

Anar a Tramitació

 

Els ciutadans poden accedir a la informació dels tràmits municipals i iniciar un tràmit a través de l’Oficina virtual de tràmits (OVT), també disposen d’un espai personal on consultar els seus tràmits i aportar documentació. A més a més, podran anar presencialment per gestionar els tràmits a l’Oficina d’atenció a l’empresa (OAE). 

Objectius

 • Compliment del marc normatiu legal:
  • Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.
  • Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica.
  • Modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIA).
 • Simplificació de les tramitacions administratives: servei més àgil i eficient. Millora de la relació del ciutadà amb l'administració, millorant la quantitat d'informació que se li proporciona necessària per la tramitació de les activitats.
 • Afavoriment del desenvolupament de les activitats econòmiques. Classificació de les activitats amb el grau de detall que necessita la ciutat.
 • Tramitació i gestió digital de les activitats: aprofitar totes les eines disponibles per ser més eficients, eficaços i òptims.
 • Major i millor coordinació entre els agents interns involucrats en el procés de tramitació de les activitats.
 • Millor control de les activitats.

Modificació dels Annexos de l'OMAIIAA

La modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIA) transforma els règims d'intervenció en els següents:

 • Annex I: Règim d'autorització
 • Annex II: Llicència Ambiental
 • Annex II: Llicència d'espectacles i activitats recreatives
 • Annex III.a: Comunicació ambiental i Comunicació amb informe previ d'incendis i certificació de l'entitat de control
 • Annex III.b: Comunicació amb projecte tècnic i certificat tècnic.
 • Annex III.c: Comunicació amb certificació tècnic
Organització OMAIIAA

Documentació a aportar i tipologia d'activitats segons règims d'intervenció

Annex III.a

 • Activitats incloses en l’Annex III de la Llei Ambiental, amb Projecte tècnic, Certificat tècnic i Certificat de l’EAC relatiu a la part ambiental, incendis i resta.
 • Activitats incloses en l’Annex I de la Llei de Facilitació amb informe d’incendis i les incloses a l’article 4 de l’Ordenança de condicions de protecció contra incendis de Barcelona. Aquestes hauran d’aportar Projecte tècnic, Certificat tècnic i Certificat de l’EAC, només amb relació a l’acta de comprovació d’incendis.

Annex III.b

Activitats incloses en l’Annex I de la Llei de Facilitació, amb Projecte tècnic i Certificat tècnic.

Annex III.c

Activitats incloses en l’Annex I de la Llei de Facilitació, amb Certificat tècnic.

 

Documentació:

Model de certificat tècnic (Cal descarregar el document)

Flux de la sol·licitud d’una llicència i alta d’un comunicat

 1. Consulta

  Emplenament del formulari electrònic amb dades de l’activitat (emplaçament , titular i paràmetres de l'epígraf de l’activitat) i enviament de la consulta

 2. Identificació del titular

  Generació del document Full de Ruta, en què s’indica si l’activitat és compatible, el règim d’intervenció i la documentació per a aportar

 3. Règim de llicència

  1. Sol·licitud llicència

   El ciutadà realitza la sol·licitud de l’activitat a l’OVT o OAE, introdueix el codi de la consulta prèvia i efectua el pagament de les taxes corresponents

  2. Tramitació

   Revisió documental i tècnica, feta per un tècnic/a de l'ajuntament. Notificació de deficiències i resolució. En cas de deficiències es notificarà i caldrà resoldre-les per avançar en la tramitació.

  3. Resolució

   En el cas de llicència amb resolució favorable, es realitzarà el control inicial o de funcionament, previament a l’inici de l’activitat.

 4. Règim de comunicat

  1. Preparació

   El ciutadà, en el cas que li calgui certificacions emeses per les ECA, haurà d’adreçar-se a qualsevol de les entitats homologades. Tots els informes previs es poden sol·licitar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, així com la Llicència d’usos i obres provisional.

  2. Alta de comunicat

   El ciutadà realitza la sol·licitud de l’activitat a l’OVT o OAE, introdueix el codi de la consulta prèvia i efectua el pagament dels impostos corresponents.

  3. Resolució

   En el cas de comunicats favorables es pot iniciar l’activitat.

Informes previs

Durant el procés de tramitació és possible que es requereixin algun d’aquests informes previs: pla d’usos de districte, pla d’usos de ciutat, certificat de Ciutat Vella, de compatibilitat d’activitats, o de PEUAT. El propi flux de tramitació us ho indicarà.

Normativa

Modificació dels annexos de l'OMAIIAA: