Estratègia per a la transició energètica

Barcelona vol caminar decididament cap a la sobirania energètica a través del subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions, democratitzant-ne el seu accés i recuperant-ne la seva gestió com a servei públic.

En aquest sentit, la ciutat aposta per reduir el consum d’energia mitjançant l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’ús responsable de l’energia per una màxima generació energètica local utilitzant recursos propis, ja siguin renovables (com el sol, el vent, la biomassa, …) com residuals i assegurar el subministrament bàsic per a tothom.

El pla per a la transició cap a la sobirania energètica es planteja reduir el consum energètic municipal un 10%; instal·lar 25.000 nous punts de llums leds per arribar al 30% de l’enllumenat de Barcelona; incrementar un 10% la generació elèctrica amb renovables en el conjunt de la ciutat i capacitat per subministrar electricitat neta a 20.000 llars. Una altra de les mesures destacades és la creació d’un operador municipal.

El 22 de juliol de 2016 el Plenari del Consell Municipal va debatre aquest pla que, amb un pressupost de 130 milions d’euros, té entre les mesures prioritàries la rehabilitació d’edificis per fer-los sostenibles energèticament.

Web Barcelona Energia