La Fàbrica del sol

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educació ambiental que integra una sèrie de serveis adreçats a la ciutadania adulta i familiar en matèria d’energies renovables, ecologia urbana i sostenibilitat. Un dels serveis que ofereix és una exposició permanent amb visites guiades. Actualment, aquesta exposició està en procés de renovació i s’obrirà al públic a partir del proper estiu 2017.

No obstant, la Fàbrica del Sol compta amb un programa d’activitats, emmarcats en cinc objectius bàsics que extreu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

  • Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
  • Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
  • Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
  • Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.
  • Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.ç

Vés al web