Residu zero

L’estratègia municipal de prevenció de residus i Barcelona Residu Zero es basa en tres elements prioritaris: la PREVENCIÓ referent a la coresponsabilitat en la gestió dels residus que fa la ciutadania (el millor residu és el que no es genera); la prevenció referent a la REUTILITZACIÓ; i la prevenció referent a la millora i de més qualitat de la RECOLLIDA SELECTIVA, i en concret, de la matèria orgànica de manera preferent.

En la mateixa línia, des del concepte Barcelona Residu Zero, es treballa per desenvolupar una economia que tanqui els cicles de tot allò que produïm i que suposi no generar residus. D'aquesta manera, els punts verds, mercats d'intercanvi, la fracció orgànica i el consum conscient i responsable, així com la promoció d’una consciència ciutadana vers el seu bon ús, afavoreixen l’economia circular, ja que faciliten el reciclatge i reutilització del màxim nombre de fraccions de residus. 

L'objectiu final és evitar llençar res al contenidor gris (rebuig) i aconseguir donar continuïtat a un residu. Sigui perquè pot reciclar-se i tenir una segona vida, sigui perquè requereixen un tractament especial per a la seva eliminació.

Malgrat no formar-ne part, Barcelona comparteix els objectius de l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ),  una iniciativa que promou un canvi de model en els sistemes de producció i consum del nostre país amb l’objectiu de tancar els cicles de la matèria i l’energia. És un mecanisme d’impuls d’estratègies que evitin la generació de residus, tot rebutjant els tractaments finalistes (abocador i incineradora) com alternatives viables a la gestió de les fraccions no recuperables. 

Més informació: Barcelona Residu Zero