Aplicació de clàusules ambientals a tots els contractes de l'Ajuntament

L’Ajuntament ha elaborat les primeres “Guies de contractació pública social i ambiental”, com a paquet de mesures per incentivar des de la compra pública municipal la contractació amb empreses i professionals que aportin un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals.

S’impulsa la contractació pública social i ambientalment responsable a partir de mesures que s’inclouran en els plecs de clàusules administratives particulars, amb l’objectiu de compensar la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics i potenciar alhora criteris de protecció de les petites i mitjanes empreses, dels drets laborals, potenciació de l’economia cooperativa, social i solidària, la compra pública ètica, la igualtat de gènere, els criteris de respecte a la diversitat funcional, no sexistes, i respectuosos amb la conciliació.

Alhora es crearà una etiqueta municipal com a reconeixement públic per a les empreses que demostrin aquests requisits dins d’un model de negoci amb responsabilitat social, i passaran a formar part d’un registre municipal d’empreses.

Més informació: Ajuntament més sostenible