Cultura de Sostenibilitat

La ciutat treballa per esdevenir una Barcelona més sostenible: amb més verd i biodiversitat, menys residus, més eficiència en l’ús d’energia, més bicicletes i millor transport públic, menys soroll i més qualitat de l’aire, més opcions de consum responsable, etc. 

Una de les línies d’acció més rellevants és la d’impulsar una cultura de sostenibilitat als barris de Barcelona recolzada en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat alineat amb els Objectius de desenvolupament sostenible 2030 de les Nacions Unides.  

L’objectiu principal és treballar de manera conjunta per a una ciutat responsable amb les persones i el medi ambient tant internament des del propi Ajuntament com territorialment als districtes i cadascun dels seus barris, amb els col·lectius que fan créixer la Xarxa Barcelona+Sostenible i la implicació del Consell Ciutadà per la sostenibilitat o a través d’equipaments compromesos per arribar a tot tipus de públics.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un ampli servei d’educació ambiental amb atenció i informació, formació, assessorament, recursos i materials en préstec a tot un seguit d’entitats, empreses, escoles, comerços, referents municipals i ciutadania sota un marc comú de treball per construir una BARCELONA + SOSTENIBLE.

Els diversos programes que impulsen la Barcelona més sostenible i amb ells la cultura de la sostenibilitat a la ciutat són:

Equipaments i Barris + Sostenibles

Acció municipal en el districtes i barris amb referents territorials i a través d’intervencions de proximitat. Un dels recursos més visibles a peu de carrer són els diferents equipaments  públics generadors d’activitats per a totes les persones interessades en implicar-se en la sostenibilitat al seu territori.

Xarxa B+S

Xarxa de més de 1.300 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn.

Ciutadania + Sostenible

Impuls de la cultura de la sostenibilitat a través d’estratègies d’educació ambiental amb un seguit de programes, equipaments, activitats i recursos que s’ofereixen als veïns i veïnes de la ciutat.

Ajuntament + Sostenible

Pla d’acció per estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals i fer realitat una organització sostenible a través de l’ambientalització interna i de la contractació municipal i en el marc del Compromís Ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022.

Mapa B+S

Eina col·laborativa on es pot trobar la realitat de la sostenibilitat de la ciutat al territori: equipaments, infraestructures, iniciatives socials, escoles, entitats, empreses, totes elles implicades en algun dels vectors de la sostenibilitat de la ciutat.