Ciutadania + Sostenible

L'Ajuntament de Barcelona impulsa la cultura de la sostenibilitat a través d’estratègies d’educació ambiental amb un seguit de programes propostes i ACCIONS CIUTADANES (equipaments, activitats i recursos) que s’ofereixen als veïns i veïnes de la ciutat. L’objectiu és que la ciutadania prengui consciència dels impactes ambientals que tenen les seves accions quotidianes, a la llar, a la salut, i més enllà, i pugui conèixer quines iniciatives i recursos tenen al seu abast per esdevenir ciutadans més coresponsables.

L’àrea d’estratègia i cultura de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona s’organitza a través d’una xarxa d’equipaments amb programació pròpia als territoris, uns equipaments de ciutat com és el cas de la Fàbrica del Sol, com equipament de referència de la sostenibilitat o bé temàtics com poden ser el Centre de la platja o laludo del parc de la Ciutadella.