Com funciona Barcelona?

Com funciona Barcelona? és un programa de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona que vol estendre la cultura de la sostenibilitat i educar als joves ciutadans perquè siguin partícips i corresponsables del funcionament ecològic de Barcelona.

Per aconseguir-ho, el programa facilita el coneixement de primera mà dels llocs, fets i processos que permeten comprendre la ciutat: com és, com funciona, com es gestiona i com es transforma per esdevenir més habitable i més sostenible. La proposta educativa s’organitza en 7 eixos temàtics que ofereixen una mirada global de la ciutat:

Eixos del programa

Qui pot participar-hi?

Els centres educatius d’educació formal, des d’educació infantil fins a batxillerat i cicles formatius, incloent-hi propostes específiques per a l’alumnat d’educació especial. 

Què proposa?

Més de 50 activitats per descobrir infraestructures, equipaments, actuacions i serveis i prendre consciència dels reptes que planteja el funcionament de la ciutat.

Les visites s’adeqüen als diferents nivells educatius i permeten viure experiències singulars que materialitzen, concreten i donen significat als conceptes que s’estudien en les matèries escolars. A més, faciliten el coneixement directe de dades, fets, processos, problemes, opinions i bones pràctiques sobre els quals aprofundir a l’escola.

El programa inclou activitats a l’aula que es realitzen als centres educatius i activitats a la carta que adapten els continguts, la durada i l’espai a les necessitats de cada centre.

Per facilitar l’aprenentatge, es posa a l’abast del professorat materials per a abans i després de la visita que motiven i propicien la investigació al centre educatiu.

Alhora, el programa també actua com a estímul i complement per als projectes d’innovació de les Escoles + Sostenibles.

Fes la teva reserva

Les reserves d'activitats es realitzen a través del web del Programa d'Activitats Escolars (PAE)

Per accedir al calendari i fer la reserva cal introduir:

  • Usuari: el codi XTEC del centre (08XXXXXX)
  • Contrasenya: codi postal del centre

 

Activitats sotmeses a preu públic.

 

Peu

Documentació: